Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLÖJD år 3-6 grundsärskolan

Skapad 2014-03-21 13:26 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Grundsärskola 3 – 6 Estetisk verksamhet
I slöjden får eleverna prova på olika verktyg, material, maskiner och lär sig använda dem på ett säkert sätt. Eleverna får lära sig ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla sin kunskap och förmåga att:

- framställa olika slöjdföremål

- välja material och tekniker t ex garn, tyg, trä och färg

- hantera olika verktyg och maskiner t ex sax, nål, såg, hammare och borrmaskin

- förstå olika slöjdbegrepp t ex att sy, borra, klippa och måla

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Undervisningen

Undervisningen består av :

- genomgångar i grupp och enskilt där vi pratar om arbetsområdet 

- att framställa givna slöjdföremål men också eget valda sådana som t ex tavlor till klassrummet, handdockor, bilar och garnbollar

- att prova olika givna material, redskap, verktyg och tekniker

- att med hjälp ta bild på arbetet och utvärdera i Unikum  

- att få se hur de olika momenten utförs praktiskt och genomföra dessa

- enskilt arbete, men även i grupparbeten där delarna bildar en helhet

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
 • ES  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
 • Sl  1-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Detta betyder för eleven:

Eleven deltar i att:

-  framställa olika slöjdföremål 

- provar på olika tekniker t ex klippa, sy, limma, såga och borra

- välja mellan olika arbetsområden

- välja verktyg och maskiner som passar till arbetsområdet

Eleven kan:

- känna igen ord och begrepp som vi använder i slöjden t ex sax - klippa, nål - sy, pensel -måla, sandpapper - slipa och borrmaskin - borra

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
 • ES   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.

Matriser

ES
SLÖJD år 3-6 grundsärskolan

Matris för Estetisk verksamhet ur Lgr-11 / slöjd Ormkärrskolan

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Framställa bilder och slöjdföremål
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Välja och använda
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Visa igenkännande och samspel
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: