Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

formulera sig och kommunicera i tal och skrift, höst/vår år 3

Skapad 2014-03-25 14:23 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Vad är substantiv, verb och adjektiv? Hur stavas orden? Vad är skiljetecken? Stor bokstav och punkt Öva läsflyt, läsförståelse samt högläsning kommunicera i olika sammanhang
Grundskola 3 Svenska
Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt, fokusområden är läsförståelse, läsa och skriva faktatexter, berättande texter, skriva egna berättande texter.

Tränar på att skriva texter. (stor bokstav, skiljetecken)

Läsning: Parläsning, stafettläsning, kapitelläsning högt.

Debatt och åsikter - ta ställning

Innehåll

Kopplingar till kursplanen

Läroplanens syfte

Konkretisering av syfte

Du ska

* känna igen ordklasserna substantiv, verb och adjektiv

* känna till hur du använder olika skiljetecken

* kunna läsa en okänd text och återberätta innehåll

* kunna skriva ett brev med tydlig stuktur

* ha kännedom hur du använder punkt och stor bokstav i en text.

* kunna ta ställning och utveckla din ståndpunkt i debatt

Arbetssätt/undervisning

Vi arbetar med svenska så här:

* Lyssnar på berättelser från olika tidsepoker

* högläser elevnära texter - i par, stafett, redovisning inför grupp

* skriver egna texter som läses upp för enskild elev eller grupp

* arbetar med ordklasser i språkskrinet, skriver texter och identifierar ordklasser däri

* diktamen

* diskussion och dialog för att öva på att ta ställning och reflektera över sitt ställningstagande

 

 

Bedömning/dokumetation

Jag kommer att bedöma din förmåga

* att vara aktiv och engagerad under lektionerna

* att skriva olika slags texter

* att reflektera över dina åsikter och ståndpunkter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Generell bedömningsmatris i svenska årskurs 1-3

Genom undervisning i ämnet svenska ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Nivå 1 *
Nivå 2 *
Nivå 3 *
Samtala
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Jag deltar i samtal genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag deltar i samtal genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Jag deltar i samtal genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter på ett sätt som breddar, fördjupar och/eller utvecklar samtalet.
Berätta
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Jag kan beskriva och berätta så att innehållet i huvudsak framgår.
Jag kan beskriva och berätta så att innehållet framgår relativt väl.
Jag kan beskriva och berätta så att innehållet tydligt framgår.
Instruera
 • Sv
 • Sv
Jag kan ta och ge enkla muntliga instruktioner.
Jag kan ta och ge utvecklade muntliga instruktioner i några led.
Jag kan i ta och ge utvecklade muntliga instruktioner i många led.
Använda lästrategier
 • Sv
Jag läser bekanta och elevnära texter. Jag väljer någon lässtrategi.
Jag läser bekanta och elevnära texter med flyt. Jag väljer några olika lässtrategier.
Jag läser bekanta och elevnära texter med mycket gott flyt. Jag väljer relevanta lässtratgier.
Utveckla läsförståelse
 • Sv
Jag kan med godtagbart resultat redogöra för innehållet så att budskapet i huvudsak framgår samt relatera till egna erfarenheter.
Jag kan med gott resultat redogöra för innehållet så att budskapet tydligt framgår samt relatera till egna erfarenheter.
Jag kan med mycket gott resultat redogöra för innehållet så att budskapet mycket tydligt framgår samt relatera till egna erfarenheter.
Skriva texter
 • Sv
 • Sv
Jag kan på ett enkelt sätt forumlera mig i skrift så att innehållet i texten till viss del framgår. Texterna innehåller enkla beskrivningar, egna bilder, egna formuleringar och viss använding av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan med gott resultat formulera mig i skrift så att innehållet i texten framgår. Texterna innehåller utvecklade beskrivningar, egna bilder, egna formuleringar och god använding av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan med mycket gott resultat formulera mig i skrift så att innehållet i texten tydligt framgår. Texterna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna egna bilder, egna formuleringar och god använding av ämnesspecifika ord och begrepp.
Använda skrivregler
(skiljetecken och stavningsregler)
 • Sv
Jag använder några skrivregler.
Jag använder flera olika skrivregler.
Jag använder grundläggande skrivregler.
Bearbeta texter
 • Sv
 • Sv
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll. Utifrån respons bearbetar och förtydligar jag mina texter på ett enkelt sätt.
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll Utifrån respons bearbetar och förtydligar mina texter på ett fungerande sätt.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta och förtydliga mina texter på ett väl fungerande sätt.
Söka och värdera information
 • Sv
Jag kan söka information ur en anvisad källa och föra enkla resonemang om innehållet.
Jag kan söka information ur en anvisad källa och föra utvecklade resonemang om innehållet.
Jag kan söka information ur en anvisad källa och föra välutvecklade resonemang om innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: