Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik med konstruktion och hållfasthet Lgr-11 År 4 Våren 2016

Skapad 2014-03-26 14:52 i Holmesskolan Torsby
Ni konstruerar efter bestämda krav. Varför är olika material och teknik passande för olika syften, och hur har det sett ut historiskt? Ni konstruerar fordon och lär er driva dessa på olika sätt.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Kan vi bygga en bro av papper som håller för tunga saker? Hur får man ett hus att skydda mot värme och kyla? Hur bör tak konstrueras för att tåla mycket snö? Varför ser hus olika ut i olika delar av världen?

Vad är ett fordon? Ni konstruerar och testar olika sätt att få dem att röra sig?

Innehåll

Syfte / förmågor

Vilka delar ur syftet vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring? Hur tar vi reda på elevernas förkunskaper och vad kan de har inflytande över i planeringen av arbetsområdet?

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Vad av det centrala innehållet kommer att behandlas i arbetsområdet? Finns det idéer från lärare eller elever på ytterligare innehåll som vi ser skulle kunna vara relevant att behandla inom ramen för arbetsområdet?

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Konkretisering av mål

Vi ska:

- Känna till varför olika material passar till olika konstruktioner.

- Känna till olika tekniker som passar för att få konstruktioner att bli hållfasta.

- Känna till varför det byggdes som det gjorde förr och hur   utveckling sker.

- Känna till ord och begrepp inom konstruktionens område.

- Kunna bygga efter skisser och instruktioner.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att få:

- Bygga hållfasta konstruktioner.

- Lära oss om olika materials egenskaper.

- Jobba enskilt och i grupp.

- Lära sig av varandra genom samtal och argumentation.

- Ta till sig teori genom filmer, föreläsningar och läroböcker.

 

Bedömning

Ni bedöms utifrån förmåga att:

- Samtala och argumentera.

- Arbeta enskilt och i grupp.

- Använda er av faktakunskaper.

- Arbeta systematiskt och dokumentera.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: