👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets pengar

Skapad 2014-03-28 14:17 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Samhällets ekonomi
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Innehåll

MÅL

Du kommer att lära dig det ekonomiska kretsloppet och hur det fungerar, samt hur individer eller olika grupper i samhället  påverkas ekonomiskt av olika händelser. både lokalt,nationellt och globalt. Vi kommer att analysera olika ekonomiska problem genom att beskriva olika skeenden, orsaker och konsekvenser för att sedan kunna dra egna slutsatser och se samband. Vi kommer att beskriva och analysera ur och med olika perspektiv.

Vi kommer att titta på olika internationella förhållanden samt diskutera relationer och sammarbete i ett internationellt perspektiv.

Du kommer att träna på att utveckla en säkerhet att uttrycka dig i ekonomiska frågor i tal och skrift, vill och våga uttrycka dig i olika sammanhang.

 

UNDERVISNING INNEHÅLL

 • Kunkaper om hur och varför vi i Sverige påverkas av vad som sker i andra länder(globalt).
 • Kunkaper om hur det ekonomiska kretsloppet - hur hushållens, företagens och den offentliga sektorns ekonomi hänger samman och påverkas av varandra.
 • Känna till hur olika orsaker och förändringar i samhällsekonomin påverkar individer/grupper i samhället.
 • Kunkap om olika ekonomiska system.
 • Kunskap om ekonomiska konjukturer.
 • Kunna analysera genom att beskriva skeenden, orsaker ock konsekvenser samt kuna dra slutsatser och se samband i olika ekonomiska frågor.
 • Kunna förmedla fakta, egna tankar, åsikter, argument och egna slutatser i tal och skrift.
 • Förstå hur välfärdssamhället fungerar.

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma:

 • din förmåga att hantera och använda centrala begrepp
 • din förmåga att analysera genom att beskriva skeenden, orsaker och konsekvenser samt kunna dra slutsatser och se samband.
 • din förmåga att i tal och skrift kommunicera egna tankar, åsikter, argument och ståndpunkter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP kunskapskrav åk 9, Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.