Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El proyecto cultural / Le projet culturel

Skapad 2014-03-31 10:34 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Nu ska ni äntligen få "forska" kring något valfritt spännande område inom kultur i målspråksländerna!
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Música, arte o literatura, ¿Qué te gusta?

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer individuellt att få fördjupa dig i någon kulturell företeelse från era respektiva språkområden (fransk, resp. spansktalande områden) som t.ex: 

- en känd person (levande eller död), någon artist, sångare (eller musikgrupp, skådespelare, president, modeskapare, filmskapare, arkitekt, författare, konstnär.

-  någon historisk tid eller händelse, spanska inbördeskriget, Francotiden i Spanien, Ludvig den XIV, Napoleon, Motståndsrörelsen i Frankrike under andra världskriget, gerillarörelserna och statkupperna i Latinamerika, 

- samhällen/språk /etniciet (Baskien, arbisktalande i Frankrike, någon indiangrupp, Katalanska, ungdomsspråk, etc.).  

- musikstil eller dans, t.ex. Raï, Latinamerikanska danser som salsa, cumbia, mergue och folkmusik och danser som saya caporal, huayno, tango, spanska danser som flamenco, etc. 

- En berättelse, saga, legend, fabel, roman och novell.

Genomförande: 

1. Sök information kring den företeelse du väljer t.ex. i texter och i olika typer av medier.

2. Sammanställ informationen och gör något eget av den kom i håg att jämföra detta med egna erfarenheter. 

3. Välj presentationssätt, gärna något kreativt, men presentera/berätta även det du gjort muntligt för gruppen. 

Bedömning av arbetsområdet:

Vad kommer att bedömas?

Hur väl du förstår innehållet i texter/ annan media och kan använda det i egen produktion.

Hur väl du reflekterar kring saker kopplade till målspråksländerna och kan jämföra detta med egna erfarenheter. 

Hur väl du uttrycker dig muntligt ( uttal, sammanhang, utvecklat och varierat språk)

och vid skriftlig redovisning: 

Hur väl du uttrycker dig skriftligt ( språklig korrekthet, syfte, utvecklat och varierat språk och ordförråd.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2

Syfte
Central Innehåll
Förmåga
Ny nivå
E
C
A
Muntlig och skriftlig beskrivning/ meningsskrivning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Egen produktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=1738586230#
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Kulturförståelse
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: