Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2014-04-03 09:59 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad är ett rättssamhälle? Vilka skyldigheter och rättigheter har du som medborgare? Vad händer om man bryter mot lagen?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen är att du ska få förståelse för hur samhället försöker förhindra brottslighet, vilka uppgifter polisen och domstolarna har och hur en rättegång går till.

Bedömning - vad och hur

Bedömningen sker genom din förmåga att göra egna analyser och resonemang kring hur det svenska rättssystemet fungerar.  

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer, om det är möjligt, att besöka tingsrätten och vara åhörare under en rättegång. Innan studiebesöket lär vi oss vilka som deltar under en rättegång och vilken funktion de har i rättegångssalen. Vi diskuterar möjliga påföljder (straff) innan vi får den verkliga domen. Vi skaffar oss mer kunskap genom att besvara instuderingsfrågor, genom att besöka olika hemsidor och genom att tillsammans se filmer som vi diskuterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: