👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikens grunder Vh 2

Skapad 2014-04-11 23:42 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 2 Matematik
Det är viktigt att väcka elevens nyfikenhet och kreativitet för matematik på ett tidigt stadie. Målet med undervisningen är att eleven skall utveckla sin matematiska förmåga och att kunna använda sig av matematik i olika situationer i sin vardag. En viktig del i matematiken är även att lära andra, alltså delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga i olika matematikgrupper och diskussioner.

Innehåll

Dessa punkter i läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Taluppfattning och tals användning
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal. 
Del av helhet och del av antal.

Algebra
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Geometri
Grundläggande geometriska begrepp som rektangel, kvadrat, triangel och cirkel.
Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Samband och förändringar
Olika proportionella samband, däribland dubbelt/ hälften, fler/ färre, udda/jämnt 

Problemlösning
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

 

Detta ska du lära dig:

Tal och tals uppdelning.
Addition och subtraktion både huvudräkning och med skriftliga metoder.
Likhetstecknet och dess betydelse.
Mönster i talföljder och geometriska begrepp och mönster.
Störst först.
Förstå innebörden av begrepp som: framför/ bakom, dubbelt/ hälften, större än/ mindre än, fler/ färre, udda/ jämnt

 

Undervisning:

Du arbetar både enskilt och i grupp i olika mindre matematik-böcker, med arbetsblad/ häften, "Mattestigen" och med praktiska övningar.

Vi använder olika pedagogiska program både på cleverboard och på I-pad.

Du får använda laborativt material och vara aktiv i våra gemensamma genomgångar

Du diskuterar med dina klasskamrater och förklarar hur du tänker och lyssnar på de andras tankar och förklaringar.
Så här kommer vi att bedöma din kunskap:

Genom att du visar din förmåga att lösa problem, storleksordna tal, avläsa och sätta talen på en tallinje.
Genom att du visar din förmåga att berätta hur du tänker och använder olika matematiska strategier. Du visar att du förstår hur addition och subtraktion hänger ihop.
Genom att du visar din förmåga att redovisa med hjälp av både egna ord och med mattespråket.
Genom att du visar att du förstår innebörden av symbolerna  +, -, =, > och <
Genom att du aktivt deltar i gemensamma genomgångar och i samtal med kompisar.
Din förmåga att namnge olika geometriska objekt som rektangel, kvadrat, triangel och cirkel. Din förmåga att skapa egna upprepade mönster, att läsa av enkla talmönster och se mönster i omgivningen, ute och inne.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3