Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2014-04-14 18:00 i Västra skolan Hudiksvall
Nya tiden 1500-1600-talet
Grundskola 5 Religionskunskap Historia

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild, reformationen och Vasatidens Sverige.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

  • Människornas olika levnadsvillkor under 1500-1600-talet.
  • De nordiska staternas bildande. 
  • Reformationen och konsekvenser till den.
  • Europeiska upptäcksresorna och dess betydelse och konsekvenser.
  • Några viktiga personer som levde under 1500-1600-talet.
  • Traditioner, tankar, språk, byggnader m.m. som kan återfinnas av vårt samhälle idag.
  • Begreppen förändring, likheter, skillnader, kronologi, orsak, konsekvens, källor och tolkning.

Så här ska vi göra:

Vi kommer bland annat att arbeta med att:


- muntliga genomgångar av pedagog.

- läsa faktatexter bl. a. i vårt läromedel Boken om Historia 2 samt  i övrig litteratur.

- göra skriftliga uppgifter

- ha diskussioner i grupp

- titta på film

- studiebesök på museet

Bedömning

Din förmåga att:

- göra jämförelser mellan 1500-1600-talet och nutid.

- kunna se likheter och skillnader i samhällsförändringar och levnadsvillkor.

- resonera och diskutera orsaker och konsekvenser i ett historiskt perspektiv.

- grundläggande kunskaper om reformationen och dess påverkan på samhället, människor m.m.

- kunskap om olika gestalter och skeenden under 1500-1600 talet.

- känna till och förstå begreppen likheter, skillnader, kronologi, orsak, konsekvens, källor och tolkning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: