Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyta eller sjunka

Skapad 2014-04-18 14:08 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Vad är det som avgör om ett föremål flyter eller sjunker? Det kan du svara på när du har arbetat med den här NTA-lådan!
Grundskola 5 Fysik Teknik
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisning i temat "Flyta och sjunka" ska eleven utveckla sin förmåga att:
- göra undersökningar inom fysik/teknik
- ta ställning i frågor som rör fysikaliska frågor
- använda fysikaliska begrepp för att beskriva fysikaliska samband
- fundera och resonera runt tekniska lösningar som finns runt omkring oss

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med att:
- göra förutsägelser inför undersökningar
- testa olika föremåls flytförmåga
- undersöka vilka faktorer som påverkar flytförmågan
- dra slutsatser utifrån det du upptäcker
- dokumentera det du undersöker och upptäcker
- föra resonemang
- läsa och tolka texter om båtar, flytförmåga, andras undersökningar mm samt resonera om dem

 

Kunskapskrav

Jag kommer att bedöma hur du kan:

- följa undersökningens arbetsgång
- samarbeta med en kamrat
- dokumentera dina resultat
- använda dig av dina resultat i de kommande undersökningarna
- delta i resonemang, formulera frågeställningar, föra resonemanget framåt
- läsa och tolka olika texter inom området
- visa att du tar till dig naturvetenskaplig information
- använda informationen för att diskutera och skriva

Matriser

Fy Tk
Flyta eller sjunka

Genomföra undersökningarna.
Du genomför inte undersökningarna helt.
Du genomför undersökningarna utifrån givna planeringar.
Du genomför undersökningarna utifrån givna planeringar och kan formulera enkla frågeställningar.
Du deltar i resonemang.
Du deltar inte mycket i diskussioner.
Du diskuterar enkla frågor på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Du diskuterar enkla frågor på ett sätt som för samtalet framåt.
Du dokumenterar dina undersökningar och resultat.
Du dokumenterar endast delvis.
Du gör enkla dokumentationer i text / bild.
Du gör tydliga dokumentationer i text/bild.
Du visar att du tar till dig naturvetenskapliga texter.
Du visar ännu inte att du tagit till dig texters innehåll.
Du visar att du tagit till dig texters innehåll genom att diskutera och skriva.
Du visar att du tagit till dig texters innehåll genom att diskutera och skriva, samt genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: