Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska former

Skapad 2014-04-22 14:37 i Grebbestadsskolan Tanum
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med geometriska former.
Grundskola F Matematik

Under några veckor kommer vi att arbet med geometriska former.

Innehåll

Mål – Övergripande (normer och värden, kunskaper, ansvar och inflytande) och konkretiserade mål

  • Använder och vidareutvecklar förståelse för grundläggande geometriska begrepp ( Förskoleklassens didaktik s. 63)

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 

Dokumentation

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: