Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy din egna "kramiz" i velour!

Skapad 2014-04-29 13:44 i Rudsskolan Karlstad
Träna på enkla beskrivningarna, mäta, klipp till tyg att sy ihop till en kramiz i velour. Lär oss mer om materialet velour.
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Sy egen "kramiz"!

Innehåll

Kort presentation av arbetsområdet

Eleverna gör en applikation på egen kudde! 

Syfte och mål från Lgr -11

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Konkretisering av mål - elevernas mål

 • Du ska göra en planering på ett arbete som innehåller en applikationsbild.
 • Du ska välja material.
 • Du ska bestämma hur din applikation ska se ut.
 • Du ska bestämma på vilket föremål du ska sätta din applikation.
 • När slöjdarbetet är klart ska du göra en utvärdering.

Undervisning - Så här kommer vi jobba

 • Du kommer att få en presentation av hur applikation går till och se på olika exempel som inspiration.
 • Du väljer själv hur din applikation ska se ut.
 • Du skriver en planering innan arbetet börjar och en utvärdering när det är klart.

Vad ska bedömas och hur?

Jag kommer att bedöma:

Hur du har skissat din applikation.

Hur du hanterar redskapen.

Dina val av textilier.

Du ska ha gjort en planering och en utvärdering av ditt arbete.

Jag gör bedömningen under arbetets gång och av det färdiga arbetet. Jag tittar på din utvärdering.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Sl  E 6
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: