👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LAG OCH RÄTT

Skapad 2014-05-04 22:08 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Grunderna i det svenska rättssystemet, vi kommer lära oss oss begrepp, vem som ansvarar för vad och läsa av statistik.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 • Ska känna till: de tre stegen brott, dom och straff,

 • Kunna ge exempel på skriva och oskrivna lagar

 • Kunskap om våra rättigheter och skyldigheter

 • Kunna beskriva gången från brott till påföljd

 • Kunna gången i ett brottsmål

 • Veta vem som stiftar lagar, vem som ser till att lagarna följs och vem som dömer,

 • Veta vilka personerna i rättssalen är och deras uppgifter

 • Kunna vilka de vanligaste påföljderna är

 • Förstå sambandet mellan brottslighet och missbruk

 • Förstå statistik om brottslighet; vad det beror på och vad man kan göra åt det

 • Ha kunskap om överklagande möjligheterna

 • Kunna och förstå olika begrepp som hör till arbetsområdet

 

Bedömning - vad och hur

 • Målen ovan i skriftligt prov

Undervisning och arbetsformer

 • Texter att läsa själv och tillsammans

 • Genomgångar

 • Instuderingsuppgifter

 • Filmer
 • Stenciler

 • Diskussionsuppgifter

 • Övningar

 • Besök på Halmstads tingsrätt och vara med på någon rättegång