Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampens terminstart HT14

Skapad 2014-05-19 13:53 i Pysslingen Förskolor Kantarellen Pysslingen
Detta är en mall som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart för övriga barn utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa"
Förskola
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa" Att vara väl förberedd inför inskolning och terminstart skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.

Innehåll

Inskolning och terminstart

 • Antal inskolningar: 1
 • Antal barn som kommer från annan avdelning: 4
 • Antal barn som är kvar: 9

Avdelningens mål (det här vill vi uppnå)

 •  Att barnen lär sig hur man är en bra kompis.
 •  Att barnen värnar om varandra och förskolans miljö och material.
 •  Att barnen gör fint och plockar undan efter sig innan de börjar en ny lek.
 •  Att barnen lär sig våra gemensamt bestämda regler och rutiner och känner sig trygga i dem.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Målkriterier (det här vill vi se och höra när det är uppnått)

 • Att alla vi på Svampen lyssnar på varandra
 • Att vi pratar med varandra på ett trevligt sätt.
 • Att vi gör fint efter oss.
 • Att vi alla känner till vilka regler och rutiner som finns på Svampen och förskolan.

Aktiviteter för att nå målen (det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

 •  Gruppstärkande lekar och samarbetsövningar
 •  Is och soltankar utifrån "Tilda med is och sol"
 •  Tillsammans göra gemensamma trivselregler
 •  Ha gemensam samling

Ansvarig (vilken pedagog ansvarar för vad?)

 • Aktivitet och ansvarig pedagog
 • Gruppstärkande lekar och samarbetsövningar - Maggan
 • Tilda med is och sol - Tess
 • Trivselregler - Maggan och Tess
 • Samlingar - Maggan och Tess
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: