Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det är på Kronan det händer - en skola att längta till

Skapad 2014-05-23 12:34 i Vi i och kring Unikum Unikum - Unikt lärande AB
Pedagogisk planering för pedagogisk personal F-9
Medarbetarsamtal
111läsåret ska vi fortsätta att utveckla Kronan till en ännu bättre skola.”Det är i klassrummet det händer” och därför ska skolans utvecklingsarbete särskilt utveckla kvaliteten på undervisningen för att stödja elevens lärande och framgång i skolan. Vi ska vända på perspektiven till att arbeta främjande och förebyggande, att helt enkelt vara ”steget före”. Vi ska också uppdatera vårt förhållningssätt ”Fina fisken” i syfte att förstärka det positiva – ”alla ska lyckas”!

Innehåll

Viktigt på riktigt

- elevaktiva arbetssätt
- utökat klassrum
- undervisning i meningsfulla sammanhang
- utmanande uppgifter
- lustfyllt lärande
- nya upplevelser varje dag och varje lektion
- praktiskt positivt lärande
- pröva nya arbetssätt
- individanpassa
- språk för tänkande och lärande

Alla ska lyckas

- förhållningssätt "Fina Fisken"
- vara nyfiken på varandra
- bygga relationer
- synliggöra lärandet för eleverna
- se glädjen i resan såväl som i målet
- bekräfta det som fungerar
- förstärka det positiva
- positiva och höga förväntningar och framtidstro
- en lärandemiljö där alla kan utvecklas och växa

Steget före

- delaktighet och inflytande på riktigt
- vara en förebild för alla
- vara nyfiken på varandra
- bygga relationer
- ta vara på olika erfarenheter
- olika perspektiv berikar
- interkulturellt förhållningssätt
- ömsesidigit respektbyggande
- trygg i gruppen och skolans gemenskap

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: