Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för inskolning och terminstart Fjärilen Ht- 2014

Skapad 2014-05-23 13:20 i Pysslingen Förskolor Ekeby Pysslingen
Detta är en mall som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart för övriga barn utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa"
Förskola
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa" Att vara väl förberedd inför inskolning och terminstart skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.

Innehåll

Inskolning och terminstart

 • Antal inskolningar: 0
 • Antal barn som kommer från annan avdelning: 13
 • Antal barn som är kvar: 10

Avdelningens mål (Det här vill vi uppnå max 4 mål)

 • Skapa trygghet, genom att vi pedagoger är närvarande och nyfikna på barnen
 • Vi lär känna varandra genom att vi leker tillsammans, t.ex namnlekar, vi delar upp oss i mindre grupper

Målkriterier (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått, minst 1 målkriterie/mål)

 • Vi vill se att alla barn känner sig trygga med alla pedagoger, att barnen är glada under sin dag på förskolan
 • De barn som är "nya" för varandra vill vi se att de känner samhörighet med varandra, att de leker, visar hänsyn, har roligt tillsammans

 

 

Aktiviteter för att nå målen (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

 • Små grupper
 • Organiserade lekar
 • Nyfikenhet
 • Lyhörda

Miljö (Det här materialet, stoffet ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

 • Hyllorna och lådor ska vara märkta med barnens namn
 • Bestämda platser vid maten och samling

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet

 • Fotografera / collage
 • Unikum

 

Ansvarig (vilken pedagog ansvarar för vad?)

 • Aktivitet, Annica
 • Miljö, Marie & Lena
 • Dokumentation, Jessica
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: