Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering EQ

Skapad 2014-05-23 14:52 i Pysslingen Förskolor Ekeby Pysslingen
Såhär kommer vi under de första månaderna på småtroll att arbeta med EQ.
Förskola
Den sociala och emotionella träningen handlar om att få barn att förstå och hantera sina egna och andras känslor. Detta kan man uppnå genom att hjälpa barn att utveckla förmågor när det gäller självkännedom, empati, kommunikation och konflikthantering. För när vi vet vad vi känner, varför vi "känner som vi känner" och hur vi kan hantera det på ett ändamålsenligt sätt, år och fungerar vi bättre än om vi låter starka känsloutbrott styra oss (social och emotionell träning för alla barn s.17)

Innehåll

Mål (Det här vill vi uppnå, max 4 mål)

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Målkriterier (Det här vill vi se och höra i barngruppen när målet är uppnått)

 • Vi har ett tydligt medvetet sätt att lösa konflikter
 • Vi tröstar varandra
 • Vi delar med oss
 • Vi visar och talar om känslor på ett naturligt sätt.
 • Vi accepterar allas känslor

Aktiviteter (De här aktiviteterna ska vi genomföra tillsammans med barnen för att kunna nå målen)

 • Vi fångar vardagliga stunder då känslor kan vara inblandade
 • Sagor och ramsor om känslor
 • Vi bekräftar och ser barnen och deras känslor (Jag ser att du är arg/glad/ledsen)
 • Vi använder oss utav EQ boken.

Miljö (Det här materialet, stoffet ska vi tillföra och använda för att skapa förutsättningar att nå målen)

 • Vi har satt upp EQ dockor på väggar (glad, ledsen, arg)
 • Dokumentationsvägg för EQ - här samlar vi sådant som har med EQ att göra.

Så här ska vi dokumentera varje enskilt barns lärande i EQ?

 • Stora bilder på EQ dockor
 • Skriva ner och lägga till barnens kommentarer
 • Ta bilder och lägga in i portfolio

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling i EQ?

 • Sätta upp dokumentation på vår EQ vägg
 • Blogga på unimkum
 • Ta bilder och sätta upp så föräldrar och barn kan se

Ansvarsfördelning (vem/vilka ansvarar för vad? När ska det vara klart?)

 • Mattias börjar med dokumentation unikum
 • Madde och Ingalill ser till så att bilder tas och att EQ vägg är aktuell.

Avsnitt 8

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: