Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pp i svenska årsk. 2 2016 - 2017

Skapad 2014-05-30 07:46 i Getingeskolan Halmstad
Syfte Att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de tror på sin språkliga förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det ska därför i undervisningen ges möjlighet för eleverna att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Förmågor Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera sig och kommunicera i tal och skrift • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften Centralt innehåll • Handstil och att skriva på dator. • Alfabetisk ordning • Enkla former av textbearbetning, t.ex. att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bildeböcker, kapitelböcker och sagor. Aktiviteter • Skriva texter på Ipad och för hand med mellanrum mellan orden, punkt och stor bokstav • Läsa texter samt återberätta • Berätta om händelser och upplevelser så att alla förstår • Högläsning och boksamtal. Bedömning Vi tittar på elevens förmåga • att återberätta en händelse eller saga så att andra förstår • att prova och skriva ord och korta texter • att läsa själv, förstå och återberätta det lästa i stora drag
Grundskola 2 Svenska

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: