Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati & rättsskipning

Skapad 2014-05-30 23:05 i Hedens skola Öckerö
Nu är det dags för samhällskunskap igen. Vi kommer att arbeta med området demokrati i ca två månader.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi kan vara oerhört lyckliga i Sverige eftersom vi lever i en välfungerande demokrati! Det är många människor i världen som inte har det lika bra på det sättet. Nu kommer du att få lära dig mycket om samhället, om demokrati och lagar och regler, samt bl.a. vad som är skillnaden mot att leva i en diktatur. Vi kommer även jobba i tvärgrupper tillsammans med åk 5, där ni kommer att få bilda egna partier. Efter det kommer ni få presentera dem för låg- och mellanstadiet och det kommer till slut bli ett skolval.

Innehåll

Demokrati

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Det viktigaste vi ska göra är att öva på förmågorna att analysera, reflektera och att du ska kunna uttrycka din ståndpunkt, dvs säga vad du tänker tycker och tror. Du kommer även träna dig i att värdera olika ståndpunkter.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 

4. Arbetssätt

Under det här området kommer vi att arbeta på flera olika sätt. Vi kommer bl.a. 

- träna oss i att argumentera i både tal och skrift,

- läsa faktatexter,

- läsa tidningar,

- se på nyheter och filmer

- du kommer även i samarbete med svenskan att skapa dig ett eget samhälle. Det heter "Den öde ön".

- samt en del annat

- I slutet av området kommer vi att ha någon form av prov, där ni får vara med och bestämma på vilket sätt det ska vara.

6. Kunskapskrav

Uppgifter

 • Samhällskunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: