Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse - lek, spel och idrott

Skapad 2014-05-31 14:03 i Aspen Montessori Grundskolor
Idrott och hälsa bygger på att utveckla en allsidig rörelsekompetens. Det innebär bl.a att vi tränar på koordination, balans och kroppskontroll i olika former. Inom det här området får du utföra många olika slags aktiviteter. Du får möjlighet att utveckla dina förmågor när det gäller att röra på dig i olika miljöer (utomhus, inomhus, ute i skogen, simhall och andra idrottsarenor).
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under denna period tränar vi även på samarbete, samspel, strategier och metoder, samt fair play under de olika aktiviteterna. Det kommer vara mycket bollsporter, lekar och olika typer av konditionsträning.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Vi startar med lite extra fokus på friidrott sedan  kommer du att få ta del av olika lekar, spel och idrotter där du utför dem antingen individuellt eller i grupper. Eftersom idrott ofta handlar om att kunna samarbeta och respektera varandra kommer även ett visst fokus vara på att utveckla din samarbetsförmåga; både i mindre och större grupper.

Allsidig rörelseträning, så som fridrott, redskapsgymnastik, kondition, styrketräning, rörelse-,balans- och koordinationsträning samt bollspel och olika lekar. Idrott och hälsa bygger på att utveckla en allsidig rörelsekompetens. Det innebär bl.a att vi tränar på koordination, balans och kroppskontroll i olika former.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen (kap 2, s.12)
 • bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet (kap 2, s.13) -kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga (kap 2, s.13)

. Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Tidsram

Arbetet kommer att pågå periodvis under hela läsåret.

Bedömning

Det här kommer vi bedöma:

Din motoriska utveckling - koordination, balans och kroppskontroll i olika former. 

Hur du rör dig med tanke på rytm och balans.

Hur bra flyt du har i dina rörelseövergångar.

Hur säker du är i dina rörelser. 

Hur du samarbetar och samspelar med andra.

Hur du använder strategier och metoder för att få olika spel och lekar att fungera. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: