Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 3

Skapad 2014-06-16 08:19 i Nydalaskolan Malmö stad
-Taluppfattning och tals användning -Algebra -Samband och förändringar -Problemlösning
Grundskola 3 Matematik
Du kommer få lära dig mer om räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation, division) och hur du med hjälp av olika strategier och hjälpmedel kan tänka när du löser matematiska uppgifter.

Detta kommer vi arbeta med under ht-14 och vt15, hela årskurs tre.

Vi kommer att arbeta med material som:

- Olika spel

- www.elevspel.se

- Olika appar på ipaden

- Problemlösning

- Rita och räkna

- Vardagsmatematik

- Espresso

- Mattehäfte

- Strävorna på NCM

- Uppdrag språklyft med matemtik

Innehåll

Viktiga begrepp

term, summa, differens, faktor, likhetstecknet, färre, fler, hälften, dubbelt, uppställning, tankeled, 
subtraktion, addition, multiplikation, division, skillnad,
överslagsräkna, talmönster, större än, mindre än, platsvärde

Bedömning - Läraren vet att du kan när du....

  • bedömer vilket räknesätt som passar bäst för att lösa en uppgift.
  • bedömer om dina svar är rimliga.
  • använder de olika räknemetoderna på ett korrekt sätt.
  • förklarar vilken metod som passar för att lösa en uppgift och varför.
  • gör egna problemlösningar till dina klasskamrater.
  • använder olika uttrycksformer för att visa hur du tänker och räknar. 

Matriser

Ma
Matematik årskurs 3

Lägre kvalite
---->
--->
Högre kvalite
1. Strategier vid addition
Jag behöver stöd för att kunna addera tresiffriga tal utan tiotalsövergångar. Ex 254 + 311=565
Jag kan addera tresiffriga tal utan tiotalsövergångar. Ex 339 + 475=814
Jag kan addera tresiffriga tal med tiotalsövergångar och visa hur jag tänker med hjälp av tankeled/talsortsräkning. 339+475 = 700+100 +14 =814
Jag kan med tydlighet visa hur jag adderar tresiffriga tal med tiotalsövergångar och visa hur jag tänker med hjälp av tankeled/talsortsräkning. 339+475=700+100+14=814
2. Strategier vid subtraktion
Jag behöver stöd för att kunna subtrahera tresiffriga tal utan tiotalsövergång. Exempel: 264-123=141
Jag kan subtrahera tresiffriga tal utan tiotalsövergång. Exempel: 264-123=141
Jag kan subtrahera tresiffriga tal med tiotalsövergång (entalen räcker inte till) och kan förklara hur jag tänker med hjälp av strategin "lägga till" eller "ta bort". Exempel: 502-267=499-264=235
Jag kan subtrahera tresiffriga tal med tiotalsövergång (entalen räcker inte till) och kan förklara och visa hur jag tänker med hjälp av strategin "lägga till" eller "ta bort". Exempel: 502-267=499-264=235
3. Algoritmer
Uppställningar. Addition och subtraktion
Jag behöver stöd för att kunna ställa upp addition och subtraktion för att kunna räkna ut summan/differensen.
Jag kan ställa upp och räkna ut summan/differensen utan växling och tiotalsövergång vid addition och subtraktion.
Jag kan ställa upp och räkna ut summan/differensen med växling och tiotalsövergång vid addition och subtraktion.
Jag kan med säkerhet ställa upp och räkna ut summan/differensen med växling och tiotalsövergång vid addition och subtraktion.
4. Tallinje/avrunda
Jag behöver stöd för att kunna avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Jag kan till viss del avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Jag kan avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Jag kan med säkerhet avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
5. Storleksordna tal
Positiva och negativa tal
Jag kan storleksordna positiva tal, men jag behöver stöd för att kunna storleksordna negativa tal.
Jag kan storleksordna positiva tal, men jag kan till viss del storleksordna negativa tal.
Jag kan storleksordna positiva och negativa tal.
Jag kan med säkerhet storleksordna positiva och negativa tal på tallinjen.
6. Rimlighet när det gäller dina svar
Jag behöver stöd för att kunna förklara om en uppgift stämmer eller inte.
Jag kan till viss del förklara varför ditt svar på en uppgift är rimligt eller inte. Till exempel att: 25+5 inte blir 70.
Jag kan förklara varför ditt svar på en uppgift är rimligt eller inte. Till exempel att: 25+5 inte blir 70.
Jag kan tydligt förklara varför ditt svar på en uppgift är rimligt eller inte. Till exempel att: 25+5 inte blir 70.
7. Samband addition och multiplikation
Jag behöver stöd för att kunna berätta och visa att 3+3+3=9 och 3x3=9 är det samma.
Jag kan till viss del på egen hand berätta och visa att 3+3+3=9 och 3x3=9 är det samma.
Jag kan på egen hand berätta och visa att 3+3+3=9 och 3x3=9 är det samma.
Jag kan tydligt berätta och visa att 3+3+3=9 och 3x3=9 är det samma.
8. Samband multiplikation och division
Jag behöver stöd för att kunna berätta och visa att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
Jag kan till viss del på berätta och visa att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
Jag kan berätta och visa att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
Jag kan tydligt berätta och visa att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
9. Multiplikationstabellen
Jag behöver stöd för att multiplicera ensiffriga tal 0,1,2,3,4,5 med varandra (exempel: 0x1, 2x2, 4x5)
Jag kan till viss del på egen hand multiplicera ensiffriga tal 0,1,2,3,4, 5 (exempel: 0x1, 2x2, 4x5).
Jag kan multiplicera ensiffriga tal 0,1,2,3,4, 5 och försöker med 6,7,8,9, 10 (exempel 6x7, 8x9, 10x5).
Jag kan tydligt multiplicera ensiffriga tal 0,1,2,3,4,5 och jag kan multiplicera med 6,7,8,9,10 (exempel: 6x7, 8x9, 10x5).
10. Division
Jag behöver stöd för att kunna använda division när jag räknar ut till exempel Kalle och Lisa får 100 kronor tillsammans. Hur mycket får de var? 100/2=50
Jag kan till viss del på egen hand använda division när jag räknar ut till exempel Kalle och Lisa får 100 kronor tillsammans. Hur mycket får de var? 100/2=50
Jag kan använda division när jag räknar ut till exempel Kalle och Lisa får 100 kronor tillsammans. Hur mycket får de var? 100/2=50
Jag kan tydligt och med säkerhet använda division när jag räknar ut till exempel Kalle och Lisa får 100 kronor tillsammans. Hur mycket får de var? 100/2=50
11. Bråk
Jag behöver stöd för att berätta och visa hur stor en hel, en halv, en tredjedel och en fjärdedel är.
Jag kan till viss del på egen hand berätta och visa hur stor en hel, en halv, en tredjedel och en fjärdedel är.
Jag kan berätta och visa hur stor en hel, en halv, en tredjedel och en fjärdedel är.
Jag kan tydligt och med säkerhet berätta och visa hur stor en hel, en halv, en tredjedel och en fjärdedel är.
12. Digitala verktyg
Jag behöver stöd för att kunna använda miniräknare när jag ska kontrollera eller göra beräkningar.
Jag kan till viss del på egen hand använda miniräknare när jag ska kontrollera eller göra beräkningar.
Jag kan använda miniräknare när jag ska kontrollera eller göra beräkningar.
Jag kan tydligt använda miniräknare när jag ska kontrollera eller göra beräkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: