Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP geografi årskurs 4 läsåret 2014-2015

Skapad 2014-06-16 09:48 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för geografi under läsåret i årskurs 4
Grundskola 4 Geografi

Så här kommer vi att arbeta med geografi.

Innehåll

Geografi årskurs 4 läsåret 2014-2015

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att analysera, utforska, tolka och värdera samt få kunskaper om ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar

 • Få en enkel bild av vår planet (hur den ser ut) och jordens plats i universum
 • Få en insikt i hur jorden formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer (ex. husbyggen, inlandsisen och hur kontinenterna rör sig)
 • Kunna berätta om Big bang

¤ Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur

 • Kunna beskriva Sveriges natur
 • Känna till vilka naturresurser som finns i Sverige och vad de används till, samt vattnets betydelse (ex. fördelning och kretslopp)
 • Få en insikt i var fördelningen av Sveriges befolkning och orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna
 • Planera och genomföra enkla undersökningar hur marken används i närmiljön samt kunna dra slutsatser av resultatet 
 • I samtal med andra redogöra för tankar och åsikter och koppla dessa till geografiska kunskaper

¤ Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten

 • Känna till landskap samt några större orter, berg, hav och vatten i Sverige
 • Få en insikt i hur en karta är uppbyggd (ex. färger, symboler och skala) och känna till skillnaderna mellan topografiska och tematiska kartor
 • Kunna ämnesspecifika ord och begrepp för att läsa av en karta (ex. väderstreck)

¤ Värdera lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar utveckling

 • Få en insikt i hur människan kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling som att återanvända och återvinna, sopor kan bli värme och hur matrester kan bli ny jord
 • Få en insikt i hur levnadsvillkoren kan variera i Sverige och världen

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Analysera hur processer formar och förändrar
 • Utforska och analysera samspel
 • Geografiska analyser av omvärlden
 • Värdera lösningar

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Geografi bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2014-2015 och i det skriftliga omdömet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: