Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2014-06-17 13:49 i Duveds skola Åre
Du ska träna dig på att skriva olika genrer.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Novellen är en kortare skönlitterär berättelse. Novellen är ofta lätt att läsa då den är kortare och tillåter att man som läsare kastas rakt in i handlingen. Du får själv välja vilken typ av novell du vill skriva (kärlek, spänning, äventyr etc.).

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Genomförande

Din berättelse ska vara i formen av en novell. Du ska vara noga med att beskriva olika personer, hur de ser ut, känslor och miljöer. Välj rubrik med omsorg så att den passar till innehållet.

Om du skriver på iPad eller dator ska texten vara 1-2 sidor lång. Radavstånd 1,5.

Glöm inte gestaltning, hur kan du förmedla en känsla?

Var noggrann med stavning och skrivregler, tänk på att variera ditt språk, börja inte varje mening med likadana ord.

Läs igenom högt när du är klar för att undvika oklara formuleringar.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska: novellskrivning

På väg mot
Har förväntade förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Innehåll
Trovärdig och hållbar handling i huvudsak. Enkla gestaltande beskrivningar. Försök att fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp.
Relativt trovärdig och hållbar handling. Passande gestaltande beskrivningar. Fångar novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp.
Novellens handling är trovärdig och hållbar. Välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar. Välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Enkel dramaturgi. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Enkel textbindning.
Relativt passande dramaturgi. Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Textbindningen är utvecklad.
Passande dramaturgi. Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Textbindningen är välutvecklad.
Språk
Lämpligt ordval. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: