Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 5 ht-14/vt-15

Skapad 2014-06-17 14:05 i Pysslingen Skolor Milstensskolan Pysslingen
Grundskola 5 Bild
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Övergripande mål


För elever och föräldrar

Här kan elever och föräldrar ta del av:


 • Mål för undervisningen
 • Undervisning och examinationen
 • Bedömningen

Sommarbild, 2 lektioner

 1. Ansvar- Att slutföra sin uppgift. Att komma i tid, sitta på sin plats, fokusera på sin uppgift. Lyssna vid genomgångar och aktivt delta i diskussioner.
 2. Bildkomposition- Berätta hur du ska göra din bild med föremål och färger.
 3. Kommunikation- Att budskapet är tydligt.
 4. Tekniker-Använda akvarell. Måla åt samma håll med penseln och använda lagom mycket vatten.
 5. Bildpresentation- Berätta muntligt för klassen.
 6. Reflektion- Muntlig reflektion, återberätta

Uppgiften är att måla ett sommarminne i aquarell från ett foto.

Glada och Ledsna känslor och uttryck i färg.2lektioner.

 1. Ansvar- Att slutföra sin uppgift. Att komma i tid, sitta på sin plats, fokusera på sin uppgift. Lyssna vid genomgångar och aktivt delta i diskussioner.
 2. Bildkomposition- Berätta hur du ska göra din bild med föremål och färger.
 3. Kommunikation- Att budskapet är tydligt.
 4. Tekniker-Använda akvarell. Måla åt samma håll med penseln och använda lagom mycket vatten.
 5. Bildpresentation- Berätta muntligt för klassen.
 6. Reflektion- Muntlig reflektion, återberätta                                                                                                     uppgiften är att arbeta med visa känslor(först titta på bilder)Glada ledsna människor hur ser de ut ?vad förmedlar de.?Rita egen bild uttrycka känslor färg.

Vad är expressionismen,Kända konstnärer4-5 lektioner.

 1. Ansvar- Att slutföra sin uppgift. Att komma i tid, sitta på sin plats, fokusera på sin uppgift. Lyssna vid genomgångar och aktivt delta i diskussioner.
 2. Bildkomposition- Berätta hur du ska göra din bild med föremål och färger.
 3. Kommunikation- Att budskapet är tydligt.
 4. Tekniker-Använda akvarell. Måla åt samma håll med penseln och använda lagom mycket vatten.
 5. Bildpresentation- Berätta muntligt för klassen.
 6. Reflektion- Muntlig reflektion, återberätta                                                                                                    uppgiften är att rita av vald expressionistisk konstnär :Typ Twombly ,Monet,Turner

Dikt tolkning i bild :Ilustrera dikter i bild (Vad känner jag.förstår)2-3 lektioner.

 1. Ansvar- Att slutföra sin uppgift. Att komma i tid, sitta på sin plats, fokusera på sin uppgift. Lyssna vid genomgångar och aktivt delta i diskussioner.

 2. Bildkomposition- Berätta hur du ska göra din bild med föremål och färger.
 3. Kommunikation- Att budskapet är tydligt.
 4. Tekniker-Använda akvarell. Måla åt samma håll med penseln och använda lagom mycket vatten.
 5. Bildpresentation- Berätta muntligt för klassen.
 6. Annalys:Ge uttryck för innehåll och funktion i bilden

Rita självporträtt:i kol svart vitt och var faller skuggan2-3 lektioner

 1. Ansvar- Att slutföra sin uppgift. Att komma i tid, sitta på sin plats, fokusera på sin uppgift. Lyssna vid genomgångar och aktivt delta i diskussion                                                                       Bildkomposition- Berätta hur du ska göra din bild med proportioner skugga hur använder du kol

Djur och natur i Norden:Måla bakgrund:skog sjö,natur ,rita och klipp in djuren 4 lektioner

 1. Ansvar- Att slutföra sin uppgift. Att komma i tid, sitta på sin plats, fokusera på sin uppgift. Lyssna vid genomgångar och aktivt delta i diskussioner.

 2. Bildkomposition- Berätta hur du ska göra din bild med föremål och färger.
 3. Kommunikation- Att budskapet är tydligt.
 4. Tekniker-Använda akvarell. Måla åt samma håll med penseln och använda lagom mycket vatten.
 5. Bildpresentation- Berätta muntligt för din lärare. hur ska bilden presenteras vilka färger ramar vill du använda.
 6. klippa in djuren i bilden.Den slutliga bilden ska bli som en tavla.

Världsarven grupparbete i bild och text:Välj ett världsarv per grupp:ca4 lektionr

 1. Ansvar- Att slutföra sin uppgift. Att komma i tid, sitta på sin plats, fokusera på sin uppgift. Lyssna vid genomgångar och aktivt delta i diskussioner.

 2. Bildkomposition- Berätta hur du ska göra din bild med föremål och färger.
 3. Kommunikation- Att budskapet är tydligt.
 4. Tekniker-Använda akvarell. Rita först, med pennan, Måla åt samma håll med penseln och använda lagom mycket vatten. Ansvar:5.Samarbete med din grupp .6 Bild :Presentation  inför klassen.(Ord och bild)

Tavlan Stilleben:ca 4 lektioner.

 1. Ansvar- Att slutföra sin uppgift. Att komma i tid, sitta på sin plats, fokusera på sin uppgift. Lyssna vid genomgångar och aktivt delta i diskussioner.

 2. Bildkomposition- Berätta hur du ska göra din bild med föremål och färger.Svart/vit
 3. Kommunikation- Att budskapet är tydligt.(Blev motivet likt verkligheten)

Bildanalys av ett konstverk;Picasso, Kubismen

1.Ansvar: Att slutföra sin uppgift.Att komma i tid,sitta på sin plats,fokusera på sin uppgift. Lyssna vid genomgångar och aktivt delta i diskussioner.                                 Analys:  Ge uttryck för innehåll och funktion i bilden. Genom återkoppling till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser

Bl
Bild kunskapskrav år 6

Matris bild kuskapskrav år 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ansvar
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ideutveckling
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kommunikation
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Bildkomposition
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Bildpresentation
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Bildanalys
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Reflektion
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: