Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska HT år 6

Skapad 2014-06-17 14:19 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Denna termin kommer vi att lägga mycket tid på USA och Canada. Vi kommer också att titta närmare på fonetik och grammatik. Vi övar på att jobba både enskilt och tillsammans med andra. Vi övar våra förmågor vad gäller läs- och hörförståelse och tränar på att skriva längre texter på engelska. Vi gör också olika muntliga övningar.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta både enskilt, i grupp och i helklass. Vi kommer att läsa texter, berättelser och dialoger tillsammans i par och mindre grupper. Du får öva på att skriva längre löpande texter på olika teman. Du får öva på att söka egen fakta i böcker och på internet. Du kommer också att få öva på många olika grammatiska regler och uttryck i engelskan. Du får öva din hörförståelse genom att lyssna på olika berättelser och göra uppgifter på det du hör. 

Bedömning

 Du ska visa dina kunskaper genom att.... 

 • planera ditt arbete, forska och skriva om ett givet tema på Canada eller USA
 • skriva olika slags texter på engelska
 • översätta texter från engelska till svenska och vise versa
 • göra uppgifter utifrån texter du läst
 • göra uppgifter utifrån berättelser/ texter du hört
 • aktivt delta under lektionerna
 • få godkända resultat på läxförhör och provBeröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: