Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska HT år 5

Skapad 2014-06-17 14:21 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 5 Engelska
Denna termin jobbar vi mycket med läsningen på engelska. Vi övar också på att skriva lite längre texter och att göra muntliga uppgifter i par eller mindre grupper. Vi övar också på många olika grammatiska uppgifter. Vi kommer också att göra ett mindre arbete om Christmas.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

 • Du ska kunna läsa en engelska text och kunna svara på frågor på texten.
 • Du ska kunna sifforna 1-101.
 • Du ska kunna ordningstalen 1a-101a.
 • Du ska kunna minst 6 prepostitioner.
 • Du ska kunna några vanliga "klassrumsord".
 • Du ska kunna skriva en text utifrån en bild.
 • Du ska kunna något om högtiderna Halloween och Christmas.

Arbetssätt

 • Du kommer att få öva på att läsa olika texter på engelska, både ensam och tillsammans med andra. 
 • Du kommer att få göra olika grammatiska övningar, både muntligt och skriftligt. 
 • Du kommer att få öva på att skriva en löpande text på engelska.
 • Du kommer att få öva upp din läs- och hörförståelse i olika övningar.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att.... 

 • kunna läsa en engelsk text och svara på frågor på texten.
 • kunna grundtalen 1-101.
 • kunna ordningstalen 1a-101a.
 • kunna minst 6 prepostitioner.
 • kunna några vanliga "klassrumsord".
 • kunna skriva en text utifrån en bild.
 • kunna några fakta om högtiderna Halloween och Christmas.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: