Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundstema år 2 Idalaskolan ht-2014

Skapad 2014-06-17 14:43 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är den pedagogiska planeringen för vårt tema om värdegrund och Idalaskolans modell STARK..
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Temat handlar om skolans värdegrundsarbete. Vi kommer att arbeta mycket med att få förståelse för Idalaskolans modell STARK och vad de olika bokstäverna står för.

Innehåll

Detta ska du utveckla:

 • förmågan att förstå betydelsen av begreppen som bokstäverna som formar ordet STARK representerar. 

Språket, att samtala med varandra
tilltala andra på ett trevligt sätt,
säga snälla saker till andra,
acceptera ett nej som ett svar

Trygghet, att känna sig säker i grupp,
bry mig om, uppmuntra och hjälpa andra
reagera mot orättvisor
protestera mot kränkningar

Ansvar, tala sanning och ta konsekvensen av mitt handlande 
komma i tid
ha rätt material med
följa reglerna
ta ansvar för vad jag gör
vara rädd om skolans miljö

Respekt, visa att alla är lika mycket värda
Lyssna och vänta på min tur
låta andras saker vara i fred
vara hjälpsam och vänlig
låta alla ha en egen åsikt och möjlighet att påverka sin situation
bidra till lugn och ro

Kamratskap, alla har rätt att känna gemenskap
få vara med och låta andra delta

 • vara delaktig att tillsammans sätta ihop klassrumsregler.
 • Under vår lektemadag lära känna fler kompisar och ta ansvar för att alla känner sig delaktiga

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Undervisningen:

Vi kommer att fokusera på STARK genom pedagogiskt drama som stärker individerna både enskilt och i grupp.

Likheter/olikheter, alla är unika
Samarbetsövningar, att kunna lyssna på varandra, framföra åsikter, våga säga nej och respektera ett nej.
Modeller för konflikthantering
Klassråd/elevråd/matråd
Regler för olika sammanhang som i lekar och i klassrummet.

Självbedömning genom checklista

Du kommer att fylla i en checklista för att se vad du behöver arbeta mer med eller vad du anser dig kunna.

Matriser

Sv SO
Värdegrundstema år 2 Idalaskolan ht-2014

Detta behöver jag arbeta mer med.
Detta kan jag
samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas
.
känner till hur våra klassråd går till
samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
känner till våra värdegrundsregler (STARK) och klassrumsregler och varför vi har dessa regler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: