Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik

Skapad 2014-06-18 10:59 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola 3 Matematik
Matematik är roligt och spännande! I år får du träffa Sally och Kurre.

Tillsammans med dem ska du få fortsätta lära dig matematik genom att pröva, fundera, träna och spela spel.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Våra mål

Vi ska kunna:
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik och fundera kring de strategier vi väljer.

-välja lämpliga och hållbara matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
-använda matematiska uttrycksformer, symboler, bilder, ord och föremål, för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.....

inom följande områden:

Klockan

Multiplikation och problemlösning

Taluppfattning och huvudräkning

Geometri och mätning

Rimlighet och skriftliga räknemetoder
 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer bl.a. att:
* arbeta med Favorit matematik och andra uppgifterna inom temat.
* prata mycket matte både i par och grupp där vi tränar på att sätta ord på våra tankar kring matten.
* arbeta med olika uppgifter både enskilt och tillsammans.
* träna och befästa det vi lär oss genom att spela spel, träna på datorn m.m.
* arbeta praktiskt för att det vi lär oss ska bli så tydligt som möjligt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga:
-att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och hur du funderar kring de strategier du väljer.
-att välja lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
-att använda matematiska uttrycksformer för att samtal om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. ..

inom följande områden: 

Klockan
Multiplikation och problemlösning
Taluppfattning och huvudräkning
Geometri och mätning
Rimlighet och skriftliga räknemetoder


Jag bedömer dina kunskaper genom att:

* lyssna på dig när du samtalar och deltar i i olika aktiviteter
* titta på dina arbeten, diagnoser m.m.
* titta på hur du löser olika uppgifter när du arbetar praktiskt

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: