Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP matematik årskurs 4 läsåret 2014-2015

Skapad 2014-06-22 10:18 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för matematik under läsåret 2014-2015 i årskurs 4
Grundskola 4 Matematik

Så här kommer vi att arbeta med matematik.

Innehåll

Matematik årskurs 4 läsåret 2014-2015

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att räkna och använda matematiska begrepp.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem

 • Se och konstruera mönster i talföljder och geometriska mönster
 • Visa en strategi och struktur för matematisk problemlösning
 • Göra matematiska formuleringar av frågeställningar och lösa matematiska problem samt redovisa vägen till svaret

¤ Utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp

 • Känna till begreppen naturliga tal, rationella och obekanta tal
 • Använda enkla algebraiska uttryck och ekvationer samt ha metoder för enkel ekvationslösning
 • Känna till och skilja på polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock (ex. jämföra vinklar och hörn) 
 • Kunna konstruera geometriska objekt
 • Känna till skala och dess användning i vardagliga situationer
 • Kunna se och göra symmetri i vardagen, i konsten och i naturen

¤ Utveckla sin förmåga att välja lämpliga räknemetoder och tilltron till det egna tänkandet

 • Kunna göra enklare överslagsräkning
 • Ha en strategi för huvudräkning inom talområdet 0-100 inom alla fyra räknesätten
 • Välja och använda skriftliga räknemetoder metoder inom alla fyra räknesätten (ex. uppställningar) och miniräknare
 • Kunna räkna ut omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer

¤ Utveckla förmågan att föra matematiska resonemang och se matematikens betydelse

 • Göra rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar och förklara varför det är rimligt 
 • Kunna jämföra, uppskatta och mäta längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter
 • Samtala om sannolikheten i olika situationer som spel utifrån observationer, experiment eller statistiskt material

¤ Utveckla förmågan att använda matematikens uttrycksformer

 • Ha kunskap om positionssystemet för tal i decimalform (kunna värdet på siffror beroende på position)
 • Få en insikt i olika sorters talsystem (ex. binära talsystemet och babyloniska)
 • Kunna använda tal i bråk- och decimalform i vardagssituationer (ex. handlar och recept) 
 • Använda tal i procentform och koppla ihop dessa med tal i bråk- och decimalform (ex. 50 % - 1/2 - 0,5)
 • Se storleken på saker kopplat till procent
 • Kunna läsa av tabeller och diagram och göra egna undersökningar och redovisa resultatet med hjälp av tabeller och olika sorters diagram

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Lösa matematiska problem
 • Använda matematiska begrepp
 • Använda och välja matematiska metoder
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Matematik bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2014-2015 och i det skriftliga omdömet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: