Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPPi engelska år 7: "Movie mania"

Skapad 2014-07-04 10:09 i Pysslingen Skolor Rotundaskolan Pysslingen
Eleverna ska under ett antal veckor arbeta med att skapa en egen film och filmtrailer på engelska. I detta arbete får de möjlighet att utveckla språket både muntligt och skriftligt.
Grundskola 7 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden och ökade möjligheter till kontakter. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Innehåll

Uppgift/uppdrag:

Att i grupp skriva manus till en film/reklamfilm (ta gärna hjälp från olika medier) och sedan spela in den på sina Ipads (även genomföra en trailer om det hinns med). Presentera filmen för klassen. Lämna in en skriftlig utvärdering av filminspelningen (enskild uppgift).

Bedömning:

* Filmen/reklamfilmen (bedömning av muntliga kunskaper)
* Skriftlig utvärdering på engelska (bedömning av skriftliga kunskaper)

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  C 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9
  Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 9
  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  A 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • En  A 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • En  A 9
  Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Checklista:

* Genomgång kring filmskapande
* Skapa manus gruppvis
* Spela in film/reklamfilm via iMovies (även göra filmtrailer om vi hinner)
* Presentera filmen för klassen
* Lämna in en skriftlig utvärdering på engelska (enskild uppgift)

Syfteskoppling:

I detta arbete får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig på engelska inom ett område där de själva är med och planerar och bestämmer innehållet utifrån ramar.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska år 9

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: