Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2014-07-28 11:22 i Pysslingen Skolor Rotundaskolan Pysslingen
Vi kommer tala, lyssna och samtala i klassrummet. Vi kommer också att träna på läs- och skrivinlärningen.
Grundskola 1 Svenska
På ett lekfullt sätt under årskurs 1 kommer vi att tala tillsammans, lyssna på varandra och samtala både enskilt och i grupp. Vi kommer också träna på att läsa och skriva.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med i tränar läs- och skrivutveckling samt när vi talar, lyssnar och samtalar.

 • Du kommer arbeta med alfabetet
 • Du kommer få lära dig sambandet mellan ljud och bokstav
 • Du kommer få lyssna på olika samtalssituationer och lära dig återberätta dessa
 • Du kommer lära dig olika ord och begrepp som uttrycker exempelvis känslor
 • Du kommer läsa korta texter i form av rim och ramsor 
 • Du kommer träna på din handstil

Det här kommer att bedömas:

 • Du ska kunna skriva och säga alfabetet
 • Du ska förstå sambandet mellan ljud och bokstav
 • Du ska kunna lyssna på olika samtalssituationer och lära dig återberätta dessa
 • Du ska kunna olika ord och begrepp som uttrycker exempelvis känslor
 • Du ska kunna läsa korta texter i form av rim och ramsor 
 • Du ska träna på din handstil

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Målet med undervisningen är:

 • Att lära sig läsa och skriva
 • Kunna läsa en text och förstå vad den handlar om
 • Kunna kommunicera både i tal och skrift
 • Lära sig tala, lyssna och samtala enskilt och i grupp

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser

Sv
Kursplan i svenska år 1

LÄSA

 Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär
 Utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse
På väg att nå mål
Har uppnått mål
Kan bokstäverna och deras ljud.
Har knäckt läskoden.
Läser med flyt och förståelse.

SKRIVA

 Utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel
 Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang
 Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan
 Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd
På väg att nå mål
Har uppnått mål
Kan skriva stora och små bokstäver.
Kan skriva kortare texter med stöd av bilder.

TALA OCH SAMTALA

 Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan
 Utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera
På väg att nå mål
Har uppnått mål
Kan tala inför grupp.
Turtagning i samtal.

LYSSNA

På väg att nå mål
Har uppnått mål
Kan lyssna till en berättelse.
Kan ta en muntlig instruktion enskilt eller i grupp.
Lyssnar när andra talar.

SPRÅKKUNSKAP

 Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd
 Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang
På väg att nå mål
Har uppnått mål
Kan använda sig av stor bokstav och punkt vid meningsbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: