Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och molekyler

Skapad 2014-08-05 14:29 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 6 Kemi
Allt som finns runt omkring oss, luften, marken, träden, husen, människorna, djuren, allt består av atomer i olika former. Nu ska vi lära oss mer om hur atomer fungerar och påverkar varandra.

Innehåll

Syfte

  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier.

Centralt innehåll

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån löslighet

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Metod

Arbetssätt:
Genomgångar

Eget arbete

Laborationer

 

Veckoplanering  (Med reservation för förändringar) :

  • Vecka 1: Genomgång av atomer och molekyler, eget arbete där ni bygger molekyler.
  • Vecka 2: Genomgång blandningar och lösningar
  • Vecka 3: Laboration på löslighet med skriftlig inlämning
  • Vecka 4: Genomgång på fast, flytande och gasform. Visa triangeln. Laboration på fast, flytande och gasform med skriftlig inlämning
  • Vecka 5:  Repitition. Prov.

 

 

 

 

 

 

Bedömning

 Du bedöms via två laborationsrapporter, ett läxförhör och ett skriftligt prov.

Tid

Total tidsåtgång 5 veckor

Laboration 1 med skriftlig inlämning

Läxförhör

Laboration 2 med skriftlig inlämning

Prov

Matriser

Ke
Huset

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Laboration
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Teori
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.samhälle och miljö.
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt.
Eleven kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt.
Eleven kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: