Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Discussions and movie, week 34-39

Skapad 2014-08-11 14:32 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna kommer att fokusera på muntliga övningar. De kommer också att få diskutera och skriva om en film i samband med riksdagsvalet.
Grundskola 8 Engelska
During these weeks we are going to focus on practicing your speaking skills. You are also going to write a summary of a movie related to the Swedish election.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Arbetsprocess och lektionstid

See your ItunesU course "Discussions and movie, week 34-39" for more details about the assignments. 

Bedömning

Your teacher will assess (bedöma) your discussions looking at how well you speak in English and how well the content (innehållet) in your discussions are developed and adjusted (anpassat) to the situation. We will also look at how you write your summary of the movie. Matriser

En
Bedömning; tala och skriva

På väg
E
C
A
Tala
Jag kan till viss del prata och göra mig förstådd, men är osäker och har svårt att hitta orden för att göra mig förstådd.
Jag kan prata och göra mig förstådd så att en engelsktalande person förstår.
Jag talar tydligt och med relativt bra flyt. Jag har varierande ord&uttryck, mestadels korrekt grammatik och ett relativt bra uttal.
Jag talar tydligt med bra flyt. Jag har hela tiden varierande ord& uttryck och anpassar mitt språk till situationen. Jag närmar mig ett felfritt sätt att uttrycka mig på och har ett bra uttal.
Skriva
Jag kan skriva en del meningar på engelska, men ofta har jag svårt med orden och det blir osammanhängande.
Jag kan skriva om filmen så att en engelsktalande person förstår vad den handlar om.
Jag skriver om filmen på ett säkert och tydligt sätt samt med flyt. Jag har varierade ord och uttryck, bra stavning och mestadels korrekt grammatik.
Jag skriver tydligt och med flyt om filmen. Jag använder många varierande och avancerade ord samt uttryck. Jag har koll på stavning och grammatik. Jag närmar mig ett felfri sätt att uttrycka mig på engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: