Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 9

Skapad 2014-08-11 18:03 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vi läser demokrati-diktatur och samhällsekonomi
Grundskola 9 Samhällskunskap
Hela världen påstår sig vara en demokrati, utom möjligtvis IS (Islamiska Staten). Men hur är det egentligen? Vad är en demokrati och vad är en diktatur och vilka exempel från historien kan vi se?

Utan pengar stannar världen, det vet nog alla. Men hur fungerar ekonomin egentligen? Hur kommer det sig att vi i Sverige påverkas av kriser runt om i världen? Det kommer vi att försöka ta reda på när vi läser ekonomi.

Innehåll

Syfte

Förtydligande av syfte:

Demokrati och diktatur

- Veta hur Sverige styrs

- Kunna beskriva likheter och skillnader mellan demokrati och diktatur

- Kunna ge exempel på diktaturer i historien och förklara varför de är diktaturer

- Kunna förklara orsaker och följder av en diktatur

Samhällsekonomi

Du ska kunna förklara dessa ekonomiska begrepp:

 • Skatt 
 • Moms 
 • Bruttolön
 • Nettolön
 • Disponibel inkomst
 • Självdeklaration
 • Skatteåterbäring
 • Kvarskatt/restskatt 
 • Budget
 • Ränta

 Du känna till, kunna diskutera och reflektera över:

 • Vad som bestämmer priset på en vara eller tjänst.
 • Det ekonomiska kretsloppet.
 • Hur ett företag fungerar, produktionsfaktorer.
 • Ränta och aktier.
 • Konkurrens och monopol och hur dessa påverkar ett lands ekonomi.
 • Ekonomisk utveckling - konjunkturer, inflation mm.
 • Handel mellan länder - tull, import, export.
 • Olika ekonomiska system.
 • Globalisering
 • Vad är pengar?

 

Genomförande

 

Demokrati och diktatur

 

Läroboken samhällskunskap  7-9, "olika stats- och styrelseskick"s. 194-201

(Läxa att läsa hemma)

Vi läser kapitlet; I fängelset, ur boken Till kanten av himlen av Anhua Gao (om vi hinner)

Gör uppgifterna:

"Att känna du igen en diktatur", och "vad behövs i en demokrati"

Tillverka en egen diktatur och jämför med Sverige (om vi hinner)

Filmanalys utifrån samhällskunskap, "American History X"

Låtanalys utifrån samhällskunskap "Keops Pyramid" (om vi hinner)

Vi ser på showen "ÄGD" av Henrik Schyffert och Fredrik Lindström och skriver reflektion.

Samhällsproblem: välj ett samhällsproblem och belys det ur olika perspektiv: Läroboken samhällskunskap  7-9, s 53

 

 

 

Samhällsekonomi

Läroboken samhällskunskap 7-9 s. 123-146

Läxa att läsa hemma

Muntlig genomgång på Powerpoint. Eleverna antecknar.

Gör uppgifterna "några ekonomiska begrepp" och "produktionsfaktorer"

 

 

 

 

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom:

att delta på lektionerna vid diskussioner och genomgångar

Demokrati - diktatur

Arbetsuppgifter som lämnas in

Skrivuppgift American history X  ( bedöms enligt mål 4 och 5 i bedömningsmatrisen i samhällskunskap)

Vi ser på showen "ÄGD" av Henrik Schyffert och Fredrik Lindström och skriver reflektion. ( bedöms enligt mål 3, 4 och 5 i bedömningsmatrisen i samhällskunskap)

Samhällsekonomi

skriftligt prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Sinntorpsskolan Samhällskunskap 7-9

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

På väg att uppvisa grundläggande förmåga
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Uppvisar mycket god förmåga
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samband mellan och inom samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Individ och samhälle
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Samhällsfrågor
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Perspektiv och samband
.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Minoriteter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: