Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 ht 2014

Skapad 2014-08-12 08:52 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Lpp som utgår från läromedlet Good stuff
Grundskola 6 Engelska
Planering för arbetsområde: Animal, Sport and Food, årskurs 6

Datum: 140812

Under höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdena Animals, Sports, Food och December inom ämnet engelska

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Detta ska du lära dig:

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera dig och kommunicera i tal och skrift, och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Så här kommer vi att arbeta:

Så här kommer vi att arbeta under temaperioden Animals, Sports, Food ochDecember
läsa och skriva olika texter om respektive temaperiod

lyssna och visa din förståelse genom att tillsammans med andra diskutera

arbeta med Textbook och Workbook

diagnoser

träna på engelska ord

genomgångar

se film

göra olika muntliga övningar som exempelvis dialoger, pjäser och intervjuer

lyssna på talad engelska och återberätta vad du hört

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetsområdet har avslutats. Bedömningen kommer att grundas på diagnoser, muntliga framställningar och skriftliga arbeten. Bedömning kommer att ske med hjälp av kunskapskraven för ämnet engelska i betygen E, C och A för årskurs 6.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: