Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Miljökasse med applikation åk 4-6

Skapad 2014-08-12 10:11 i Morgongåva skola F-6 Heby
Att sy en kasse att ha när du handlar sparar både pengar och miljö. En dekoration på kassen gör den mer personlig.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
...

Innehåll

Att sy en kasse att ha när jag handlar sparar både pengar och miljö. En dekoration på kassen, gör den mer personlig.

Syfte/förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Centralt innehåll

Kunskapsområde

För att du skall utveckla dessa förmågor krävs att du förstår följande som vi går igenom på lektioner:

 • Hur symboler används och vad de signalerar
 • Hur används olika kassar?
 • Hur du använder Vliesofix.
 • Hur du ställer in stygnbredd och stygnlängd.
 • Hur du syr en tät sick-sack så applikationen sitter fast.

Med hjälp av de kunskaper du får ska du:

 • Sy en kasse dekorerad med applikation.

För att nå målen måste du göra följande:

 • Vara delaktig i genomgångar och aktiv på lektionerna.
 • Komma med en egen idé om vad du ska applicera på din kasse.
 • Våga prova på, göra fel och göra om - ompröva beslut.
 • Skriva loggbok under arbetets gång.

Efter avslutat arbete kommer jag att bedöma hur väl din förmåga är att:

 • Hantera symaskinen
 • Följa olika former av instruktioner
 • Utvärdera ditt arbete på www.slojd.nu/slojda

Matriser

Sl
Slöjdmatris åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Verktyg, redskap och maskiner
 • Sl
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Syfte och miljö
 • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet och miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra med att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt.
Arbetsprocess
 • Sl
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ leder framåt.
Utvärdering
 • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolkning, färg, form m m
 • Sl
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: