Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Borgen 5 A Stora tal

Skapad 2014-08-12 10:50 i Morgongåva skola F-6 Heby
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel skall vi jobba med stora tal.

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

 

 

2. Kursplanemål:

 

 

 

3. Konkretiserade mål:

När du avslutar detta kapitel skall du ha god kunskap om:

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • Ordna tal efter storlek.
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • Multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet.

 

4. Bedömning:

Du kommer att bli bedömd hur väl du klarar ovanstående mål, både muntligt, skriftligt och genom ett prov.

 

 

5. Undervisning:

För att nå målen kommer vi:

 • Ha genomgångar i helklass samt vid behov även enskilt.
 • Lärarledda lektioner där hjälp alltid finns till hands.
 • Träna på olika typer av uppgifter.
 • Problemlösning i grupper.

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

När du är klar med kapitlet kommer vi genomföra en diagnos för att se att dina kunskaper är befästa. Efter det kommer vi skriva resultatet i Unikum samt att du själv med egna ord skall beskriva resultatet av provet.

Beroende på resultatet gör du en repetitionsdel eller en fördjupning. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: