Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2014-08-12 11:42 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med; Ställa enkla frågor. Presentationer. Räkna 0-20 Utöka ordförrådet Sånger och ramsor Arbeta med böcker och stenciler
Grundskola F – 2 Engelska
Du kommer ges möjlighet att utveckla din förmåga att lära dig de vanliga engelska ord, begrepp och fraser. Tillsammans kommer vi att sjunga, läsa ramsor, leka lekar för att träna nya ord och meningar. Du kommer att få lyssna till engelska och själv läsa och skriva enkla engelska texter.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet


Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • våga uttrycka sig i engelskt tal i olika situationer
 • förstå och lyssna till enkel talad engelska
 • skriva enkla ord och meningar
 • läsa enkla ord och meningar

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Undervisningens innehåll: Hur?

Under läråret kommer vi att ha fokus på engelska sånger och fraser samt enkel kommunikation. Vi kommer att träna på ord som anknyter till vardagen och barns intressen. Detta kommer vi öva genom att lek, sång och samtal. Vi kommer också att träna på att skriva och läsa på engelska, enkla ord inom kända ormåden, t ex färger, djur, kroppen och familjen, meningar och meddelanden.

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är förmågan att:

 • deltar i klassrumssamtal
 • deltar i lekar och spel
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • formulera sig och kommunicera i tal
 • formulera sig och kommunicera i samtal-dialoger
 • förstå och tolka innehållet i engelsk text

Matriser

En
Engelska åk 2

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Hållplats 4
Exempel
Lyssna / förstår
Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord
Lyssnar och förstå enstaka ord, ramsor och sånger.
Förstå enkla instruktioner i klassrummet.
Förstå enkla meningar inom kända områden.
t.ex. What have you got? What do you like? I like...
Tala
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
Vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex en ramsa eller sång.
Kan säga enstaka ord inom kända områden.
Kan säga flera ord inom kända områden med tydligt uttal.
Kan säga enkla och inövade meningar med tydligt uttal. (t.ex berätta något om sig själv eller ett djur.)
t.ex My name is... My dog is... I like... My family...
Samtala
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
Vågar och försöker svara på enkla frågor med hjälp.
Kan delta i samtal och dialoger med enstaka ord, svara på enklare frågor.
Kan säga enkla hälsningsfraser och presentera sig själv och sin familj.
Kan ställa och svara på enkla frågor inom kända områden.
t.ex My name is... What´s your name? I am ten years old. How old are you?)
Läsa / förstå
Förmågan att förstå och tolka innehållet i engelsk text
Känner igen några enkla ordbilder (t.ex yes, no, cat, dog...)
Kan med viss hjälp läsa och förstå engelska ord.
Läser och förstår några enklare ord.
Läser och förstår kortare meningar
t.ex I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Skriva
Förmågan att formulera sig i skrift
Kan med viss hjälp skriva enstaka engelska ord.
Skriver enstaka engelska ord.
Kan med viss hjälp skriva kortare engelska meningar.
Kan skriva kortare engelska meningar.
t.ex car, dog, boy, girl, blue, pink...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: