Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten och enkla väderfenomen. Holmesskolan år 5. Lgr-11

Skapad 2014-08-12 11:45 i Holmesskolan Torsby
Väder, vind och vatten är grundläggande begrepp och dessutom något vi pratar om titt som tätt. Vi kommer ta reda på mer!
Grundskola 5 Kemi Biologi Fysik
...

Innehåll

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.

Tolkade mål:

Du ska:

-veta något om olika väderfenomen och kunna förklara hur de uppstår

-veta något om hur väder observeras

-veta vad vatten innehåller och kunna redogöra för vattnets kretslopp

-veta vad luften innehåller och varför vi behöver luft

-Kunna observera väder över tid och sammanställa resultat genom t.ex. diagram

-Känna till varför årstiderna uppkommer

Bedömning:

Du kommer att bedömas under arbetets gång, både i det arbete du gör enskilt, i grupp och i gemensamma diskussioner och arbeten. Du kommer bedömas utifrån din förmåga att:

-samtala och diskutera

-genomföra enkla undersökningar

-dokumentera i text och bild

-visa kunskaper

Så här gör vi:

Vi kommer att arbeta på en rad olika sätt och med olika läromedel och annat material. Vi kommer använda oss av:

-läsa olika texter

-se på film

-genomföra enkla undersökningar

-rita förklarande bilder

-samtal och diskussioner i klass och i grupp

 

Hur ska du bedömas?

Ditt arbete kommer att bedömas genom att du deltar i diskussioner och samtal. Du kommer att få utföra enkla undersökningar i grupp. Du kommer att få besvara frågor i grupp och enskilt samt rita förklarande bilder med text till.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: