Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass 1-3

Skapad 2014-08-12 11:46 i Dingtuna skola Västerås Stad
Strukturerad läsundervisning för att öka elevernas läsförståelse utifrån "En läsande klass" modell "Läsfixarna". Se www.enlasandeklass.se
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Under tydlig lärarledning kommer eleverna att få lära sig använda de fem lässtrategier som Martin Widmarks " En läsande klass" bygger på: Spågumman, Reportern, Detektiven, Konstnären, och Cowboyen. Att lära sig lässtrategier är ett långsiktigt mål där man lär i social samvaro av och med varandra.

Innehåll

Syfte

Undervisningen skall stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva
I undervisningen skall eleverna möta samt få kunskap om skönlitteratur
från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra
till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.
I mötet med olika typer av texter // skall eleverna ges möjlighet att utveckla
sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Undervisningen skall bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och
tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Centralt innehåll enligt Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Kunskapskrav år 3

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Konkretisering av kunskapskraven

Du skall kunna använda de 5 olika läsförståelsestrategierna när du läser
olika typer av text:
-att förutsäga (Spågumman)
-att ställa frågor (Reportern)
-att utreda oklarheter (Detektiven)
-att sammanfatta (Cowboy Jim)
-att se inre bilder (Konstnären)
Du skall kunna berätta om innehållet i texten muntligt.
Du skall kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till
egna erfarenheter och åsikter.

Bedömning

Eleven bedöms fortlöpande under lässtrategiarbetets gång, det är ett långsiktigt arbete som kräver ständig formativ bedömning från läraren för att eleven ska veta hur denne kan komma vidare i sin läsförståelse. Som en del av bedömningen används så kallade läsloggar som finns i materialet till "En läsande klass".

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: