Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk 2

Skapad 2014-08-12 13:07 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Att ge eleverna förståelse över att vi människorna behöver samarbeta när vi utvecklar samhällen, t ex gemensamma trafikregler.
Undervisningen ska också ge eleverna kunskap om att ta ansvar för sitt eget handlande.

Kopplingar till läroplan

  • SO
    Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Konkretiserade mål

Känna till vad några trafikmärken i närmiljön innebär för dig.
Kunna delta i samtal kring trafikregler och ge exempel på varför de kan behövas.
Känna till riskfyllda platser i Snöstorp och hur man kan minska riskerna i trafiken genom ett säkert beteende.
Känna till hur olika sätt att ta sig till skolan påverkar miljön.

Kopplingar till läroplan

  • SO  1-3
    Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  • SO  1-3
    Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Så här kommer vi att arbeta mot målen:

Diskussion i klassen om trafik och trafikregler och varför reglerna finns.
Träna på höger och vänster.

Vi går ut och letar vägmärken och målar egna trafikskyltar.

Diskuterar om hur man tar sig till skolan och hur det påverkar miljön samt gör en lista över för- och nackdelar med cykling.

Gå igenom reflexens betydelse.

Pratar om vägen till skolan. Finns det risker? 

Se filmer om hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

Om eleven utifrån foton från närmiljön kan förklara vad vägmärken betyder.

Om eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner om trafikregler.

Om eleven kan skriva ner förslag på säkert beteende i uppläst berättelse.

Om eleven kan lyssna på kompisarnas redovisning om sin skolväg.

Om eleven kan göra en lista på fördelar och nackdelar med att cykla.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: