Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svamp

Skapad 2014-08-12 14:38 i Krusboda skola Tyresö
Vi börjar med att titta på bilder eller film om svampar. Vi går ut i skogen och plockar svamp. Vi sorterar och artbestämmer. Vi söker i fakta. Vi skriver om svampar och redovisar muntligt. Vi mäter och jämför olika svampar. Vi samtalar om svampens historia och hur den används på olika sätt i världen. Vi sjunger svampsånger. Vi ritar och målar.
Grundskola 2 Musik Kemi Engelska Biologi Bild
...

Innehåll

Avsnitt 1

Vi jämför olika svampar, genom att titta på bilder och film. Vi benämner de olika delarna på svampen.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Avsnitt 2

Vi går ut i skogen och plockar och tittar på olika svampar. Vi sorterar. Barnen väljer en svampsort. De skriver fakta och målar en bild, som de sedan presenterar. Genom att jämföra svamparnas, höjd, storlek, färg och form använder vi matematiska uttryck. Vi pratar om vilken årstid svamparna finns och var de finns. Vi använder faktaböcker om svamp..

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Ke  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Hi  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Avsnitt 3

Vi undersöker sporer och målar svampar genom att tänka ut en rolig illustration.

Vi lär oss om olika typer av svampar i naturen, hushållet och medicin.

Vi sjunger och läser sagor om svampar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: