Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2014

Skapad 2014-08-12 14:50 i Tullbroskolan Falkenberg
Valet 2014
Grundskola 7 Samhällskunskap
Den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. I detta arbetsområde kommer vi att fokusera på riksdagsvalet. Du kommer att lära dig mera om detta genom; lektionsgenomgångar, instuderingsfrågor, läxor och ett grupparbete.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning - vad och hur

Vad?

Se centralt innehåll och kunskapskrav nedan

Hur?

Läxförhör

Grupparbete

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Sh  C 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Sh  C 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Sh  A 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
 • Sh  A 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Undervisning och arbetsformer

Lektionsgenomgångar

Instuderingsfrågor till faktahäfte

Grupparbete om partier (se separat planering)

Film

Ev. besöka partiernas valstugor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: