Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3, 2015-2016

Skapad 2014-08-12 21:48 i Ättekullaskolan Helsingborg
Lokal pedagogisk planering i svenska med separat matris från Nya språket lyfter.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Mål

KONKRETISERADE MÅL Målet med undervisningen är att utveckla sin förmåga att: • skriva så att andra förstår. • läsa och förstå och skriva texter av olika slag. • tala så att andra förstår • Delta i ett samtal och att lyssna och förstå. • Hantera språket i olika språkliga situationer.

Undervisning

I vårt hälsotema kommer vi att skriva olika sorters texter. I dessa texter kommer vi att titta på och träna oss i textbearbetning vilket innebär att titta på "röd tråd", stor bokstav, punkt, mellanrum, att texten är läslig. Vi kommer också att arbeta med formaliserad skrivning i temat.Olika uppgifter på att skriva, läsa eller tal finns också på elevernas arbetsscheman som eleverna arbetar med. Eleverna har även en skrivläxa varje vecka. 
Eleverna kommer också att ha läsläxa som de ska träna på hemma.

 • Vi läser texter som vi sammanfattar, diskuterar och reflekterar över

 • Genom samtal i samlingar, klassråd, Olweusråd, muntliga redovisningar o.s.v. tränar vi oss på att uttrycka oss och tala inför andra.

 • Genom samtal i samlingar, klassråd, Olweusråd, lyssna på muntliga framträdanden, att följa muntliga instruktioner, högläsning och lyssnarövningar så tränar vi oss på att lyssna och förstå.

DETTA KOMMER JAG ATT BEDÖMA/TITTA PÅ: Skriva: Jag kommer titta på om du skriver din berättelse med en tydlig handling och en röd tråd (början, mitten och slut) och om man kan förstå innehållet och vilken typ att text du har skrivit. Jag kommer att titta på om du kan stava ord som du själv ofta använder i skrift. Jag kommer att titta på om din handstil är läslig. Om du har mellanrum mellan orden och om du använder dig av stor bokstav och punkter när du skriver.

Läsa: Jag kommer att titta på om du läser texter med flyt och om du rättar dig själv vid felsägningar. Jag tittar även på om du kan återberätta en text så att en annan elev förstår vad den handlar om och om du kan svara på frågor utifrån texten och kan reflektera kring det du läst.

Tal: Jag kommer att titta på hur du berättar, beskriver och samtalar med dina klasskamrater kring givna ämnen men också kring egna upplevda händelser.

Lyssna: Jag kommer att titta på i vilken mån du kan lyssna på högläsning, dina kompisar, mig, ta muntliga instruktioner, filmer, ställa relevanta frågor kopplat till ett givet ämne och framföra egna åsikter

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: