Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, val 2014, 1-3 FB, v. 34-38

Skapad 2014-08-13 09:30 i x Fittjaskolan botkyrka norra Botkyrka
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap
Under v. 34-38 kommer du att läsa om vilka som bestämmer i Sverige och om valet 2014. Du kommer att lära dig nya ämnesord och begrepp i samhällskunskap.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Syftet med undervisningen är att du ska få en uppfattning om vilka som bestämmer i Sverige och hur det går till.

2. Förmågor att utveckla:

Kopplingar till läroplan

  • Sh
    Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

3. Centralt innehåll att studera

Kopplingar till läroplan

  • Sh  1-3
    Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Matriser

Sh
Delmåls- och aktivtetsmatris

Förmåga 1
Delmål 1 med aktiviteter
Du lyssnar och kan ta dig igenom ett kort stycke faktatext med hjälp av lärare, bilder och översättningar. Det gör du genom att läsa, översätta och titta på bilder. Vi använder en gemensam text "Sagan om att bestämma". När vi läser tillsammans tänker jag högt och visar hur vi kan ta reda på vad ett nytt ord betyder t.ex. demokrati.
Delmål 2 med aktivteter
Du kan läsa en faktatext med hjälp av lärare. Du tränar på att ta reda på vad ett nytt ord betyder. Du lyssnar på diskussioner, börjar samtala och svara på raden frågor. Det gör du genom att läsa på lektioner (Samhällskunskap), se kortfilmer (UR), samla och skriva upp stödord. Viktiga ord:rättighet, val och rösträtt.
Delmål 3 med aktivteter
Du kan med stöd av en kompis eller utan stöd läsa och förstå en faktatext. Du bidrar till samtal med hjälp av bilder, stödord och tankekarta. Det gör du genom att läsa på lektioner (Omvärldskunskap), gå till vallokalen för att samla in information och öva på att medverka i diskussioner och ställa frågor. Du visar vad du har förstått genom att återberätta om det vi har läst och sett. Du arbetar i helklass och parvis. Viktiga ord: Riksdag, kommun, landsting.
Delmål 4 med aktiviteter
Delmål 5 med aktiviteter

Sh
Kunskapskravsmatris

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: