👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1 lå: 2017/2018

Skapad 2014-08-13 09:35 i Krusboda skola Tyresö
Under läsåret kommer vi att jobba med bokstavsinlärning, där du ska lära dig känna igen och skilja på versaler och gemener samt skriva och koppla bokstäverna till rätt bokstavsljud. Du ska även lära dig känna igen vanliga frekventa ord som du läser. Du ska också kunna berätta några händelser, upplevelser eller historier som du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta det viktigaste.
Grundskola 1 Svenska
Svenska årskurs 1

Innehåll

I ämnet svenska under årskurs ett arbetar vi med att utveckla förmågan att läsa, skriva, lyssna och tala.

Vårt syfte är att:

 • Du ska öka din språkliga medvetenhet.
 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Ditt intresse för böcker ska öka.
 • Du ska få intresse för det skrivna språket.
 • Du ska få möjlighet att reflektera över hur du lär dig.
 • Du ska känna till några kända författare och illustratörer.

 

Skriva

 • Du ska kunna forma alla bokstäver, både gemener och versaler.
 • Du ska kunna skriva en enkel mening med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Läsa

 • Du ska lära dig bokstavsljuden och hur man ljudar samman korta ord.
 • Du ska kunna läsa korta högfrekventa ord direkt genom att se ordbilden.
 • Du ska kunna läsa en kort text högt samt återberätta innehållet.

Lyssna / tala 

 • Du ska berätta muntligt om vardagsnära situationer.
 • Du ska kunna lyssna aktivt och återge innehållet.

   

   

   
  Arbetsätt:
 • Under året kommer du att arbeta både enskilt och i olika gruppkonstellationer.
 • Du kommer att få träna dina kunskaper i svenska både praktiskt, teoretiskt och estetisk.
 • Du kommer att arbeta både inomhus och utomhus.
 •  

Bedömning och kunskapskrav

Du bedöms genom att delta aktivt i de uppgifter som du får.

 Vi genomför Skolverkets diagnoser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv

2
3
4

2
3
4

Sv
Svenska årskurs 1 lå: 2014/2015