Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2014-08-13 10:52 i Snöstorpsskolan Halmstad
Blommor, fotosyntes, pollinering och Carl von Linné.
Grundskola 4 – 5 Biologi

Vi startar terminen med att lära oss mer om blommor och andra växter! Vi kommer att gå ut och titta på och ta reda på mer om blommor i vår närmiljö!

Innehåll

Våra mål

Du ska:
-känna till hur växter kan grupperas
-kunna namnge blommans delar: rot, stjälk, blad, kronblad, foderblad, ståndare och pistill
-kunna namnge minst 5 vanliga blommor
-förstå och använda begreppen pollinering och fotosyntes.
-kunna genomföra och dokumentera enkla fältstudier
-kunna berätta något om Carl von Linné

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att:
-gå ut i naturen för att titta på och undersöka olika blommor (fältstudier).
-dokumentera (skriva och rita) våra fältstudier.
-diskutera olika sätt att dela in blommor och växter.
-läsa och skriva egna faktatexter.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  C 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  C 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
 • Bi  C 6
  Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  A 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Bi  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Bedömning

Du visar att du nått våra mål genom att:
-du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussionerna samt använder biologins begrepp
-du dokumenterar dina fältstudier
-du kan visa och namnge blommans delar samt kan namnge minst 5 blommor
-du och en kompis gör en "educreationsfilm" om fotosyntesen
-du kan berätta något om Carl von Linné
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: