Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturens kretslopp

Skapad 2014-08-13 10:56 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Kolets kretslopp, vattnets kretslopp, fotosyntesen
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Vi ska arbeta med kolets kretslopp, vattnets kretslopp, fotosyntesen och arbeta med kolkritor, begrepp, bild och textuppgifter för att se samband i naturen och skapa förståelse

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Vi ska använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen.

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig:

* att kol ingår i alla levande organismer

* vad ett kretslopp är och ge exempel på hur olika kretslopp fungerar

* vad som påverkar växthuseffekten

* om hållbar utveckling

* hur man gör egna kolkritor

Olika begrepp som rör ämnesområdet:

Ex;

fotosyntes, transpiration, atom, syre mm

(vi skapar en lista med dessa begrepp under arbetets gång)

 

Material:

http://beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4655 - Kolets Kemi

http://beta.sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=3&search=vattnets kretslopp

Boken om Fysik och Kemi

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Bi  4-6
    Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Ke  4-6
    Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

  • titta på film
  • arbeta med texter om kretslopp
  • skriva om  och illustrera kretslopp
  • göra egna kolkritor

 

Vi kommer att bedöma...

........din förmåga att
* se samband och förstå orsaker
* diskutera och kommunicera utifrån givna ämnen och frågeställningar
*  beskriva och förklara kretslopp med ord och bilder och använda modeller och begrepp

...i löpande arbete och i en sammanfattande diagnos. 
 


Matriser

Bi Ke
Kretslopp

Naturorienterande ämnen - förmågor

Lägre
>
>
Högre
Samtala och resonera
Du har inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan samtala, diskutera och föra enkla resonemang om olika kretslopp och växthuseffekten genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan samtala, diskutera och föra enkla resonemang om olika kretslopp och växthuseffekten genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan samtala, diskutera och föra enkla resonemang om olika kretslopp och växthuseffekten genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunicera
Beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv Uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
Du har inte visat din förmåga inom detta område.
Beskriver och förklarar med ord och bilder. Använder modeller och begrepp men inte alltid i rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar nya begrepp och modeller. Använder och kan ge exempel på hur begrepp och modeller används.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med naturvetenskapliga begrepp. Använder och kan ge exempel på hur begrepp och modeller används på ett väl fungerande sätt och sätter in dem i ett sammanhang.
Undersökningar/Fältstudier
Delta i fältstudier och undersökning
Du har inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som de går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta utifrån.
Se samband och förstå orsak och verkan
Insikter i växelspelet naturvetenskap – teknik – samhälle
Du har inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan se enklare samband, samt orsaker till händelser.
Du ser samband mellan olika händelser. Kopplar mer än en orsak eller en konsekvens till en händelse.
Du reflekterar, beskriver och förklarar tydligt sambanden mellan händelse och konsekvens.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: