Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten och problemlösning

Skapad 2014-08-13 13:50 i Fajansskolan Falkenberg
Planering över arbetet med de fyra räknesätten först som färdighetsträning och sedan användningen av dem i problemlösning.
Grundskola 5 Matematik
Grundläggande i matematiken är de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division. Du ska få träna på att använda dina kunskaper till att lösa olika typer av problem.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen ges du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera, förstå och lösa matteproblem
 • välja vilken metod som fungerar bäst i olika problem
 • bedöma rimlighet i de uppgifter du löser
 • både muntligt och skrifligt redovisa dina lösningar så att andra kan förstå
 • med huvudräkning kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten
 • med skriftliga räknemetoder kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • skapa och lösa egna matematiska problem
 • beräkna uppgifter med tal i decimalform och bråkform 
 • redovisa dina lösningar
 • bedöma rimlighet i de uppgifter du löser
 • välja och hantera de fyra räknesätten med skriftliga räknemetoder och huvudräkning

Vi bedömer din förmåga genom att:

 • observera din insats på lektionerna
 • läsa och lyssna till dina redovisningar


Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med:

 • färdighetsträning av de fyra räknesätten
 • genomgångar om räknemetoder och problemlösning
 • att diskutera, till exempel rimlighet och lösningar
 • spela spel
 • att konstruera egna problemuppgifter
 • digitala hjälpmedel som iPads, datorer och miniräknare
 • enskilt arbete
 • gruppuppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: