Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Bokarbete 14/15

Skapad 2014-08-13 14:56 i Friskolan Metis Grundskolor
Vi läser, bearbetar och analyserar skönlitteratur enskilt och i mindre grupper.
Grundskola 4 – 5 Svenska
Läsårets fyra bokarbeten kommer att inledas med att läsa en skönlitterär bok tillsammans med några kamrater. Ni läser högt för varandra och får sedan uppgifter till texten som ni arbetar med gemensamt. Under läsåret kommer du även att arbeta enskilt med bokarbeten utifrån olika teman.

Innehåll

Under arbetsområdet jobbar vi mot följande mål:

Dessa mål är kopplade till LGR11, ur ämnets syfte och det centrala innehållet i kursplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla...


din förmåga att förstå innebörden av nya begrepp, t ex titel, författare, illustratör, referat, recension. (Begreppslig förmåga)
din förmåga att söka svar på frågor i en text. (Förmågan  att hantera information)
din förmåga att beskriva och dra slutsatser av händelser beskrivna i boken.(Analysförmåga)
din förmåga att samtala och diskutera om frågorna som är kopplade till boken ni läser. (Kommunikativ förmåga)
din förmåga att tolka, värdera, välja mellan olika strategier. (Metakognitiv förmåga) 

Undervisningen

I årets första bokarbete kommer ni att läsa Pizza med svamp och ost av författaren Gull Åkerblom. Ni kommer i smågrupper läsa boken högt för varandra och sedan genomföra uppgifter efter varje avslutat kapitel. 
Var och en ska också skriva en bokrecension om boken.

Det andra bokarbete är ett enskilt arbete där du ska läsa en "klassiker". Precis som föregående arbete genomför ni givna uppgifter till boken.  Arbetet avslutas med ni skriver en berättelse inspirerad av boken.

I tredje bokarbetet ska ni i grupp läsa en bok med historisk förankring. Förutom uppgifter till boken ska ni göra en författarpresentation. Skriftlig och muntlig redovisning.

Det fjärde och sista bokarbetet för läsåret är ett bokarbete där vi läser tok-roliga böcker! Du läser boken på egen hand men flera elever i 4-5:an kommer att läsa samma bok. När du läst färdigt, kommer du tillsammans med några kompisar gestalta en scen ur boken som ni fastnat för.

Vi kommer att använda läsloggar som ett verktyg att bearbeta texterna. 

Vi avslutar varje bokarbete med att skriva en recension.

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma på vilket sätt:

 • du engagerar dig i arbetet och tar ansvar för ditt och din grupps arbete.
 • du kan lyssna på kamraters läsning och diskutera innehållet i boken och din läsupplevelse med andra. 
 • du kan läsa skönlitteratur och kan använda olika lässtrategier.
 • du kan sammanfatta och återberätta en läst text i kronologiska ordning.
 • du kan recensera boken du läst, ge ett omdöme.
 • du skriver en faktatext med hjälp av tankekarta.
 • du använder dig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • du disponerar och redigerar texter för hand och med hjälp av dator.
 • du kan läsa, förstå och tolka budskapet i de olika texter vi arbetar med.

 

 

Matriser

Sv
Självutvärdering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Läsa
Jag läser berättelser och texter och vill att det jag läser ska betyda något. Jag går tillbaka och rättar mig själv.
Jag läser med ganska bra flyt. Jag läser texter högt för kamrater. Jag förstår det viktigaste i berättelsen.
Jag läser texten med bra flyt, även om den är ny för mig och stakar mig inte så ofta och förstår det jag läser. Det är lätt att förstå för andra när jag läser högt.
Jag kan läsa långa nya texter helt flytande både tyst och högt, stakar mig bara på riktigt svåra obekanta ord. Jag läser med betoning när jag högläser. Jag kan dra slutsatser från textens innehåll även om faktan inte står direkt ordagrant i texten.
Skriva
Jag kan plocka ut och skriva av fakta som jag tycker är intressant ur en text. Jag skriver berättelser och enkla recensioner.
Jag kan hitta och skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår. Jag har en röd tråd när jag skriver en berättelse. Jag skriver recension där jag sammanfattar boken och skriver ett enkelt omdöme.
Jag kan sammanfatta det viktigaste av det jag lärt mig ur en text. Jag kan planera mitt skrivande när jag skriver fritt. Jag kan fantisera ihop en berättelse som har inledning, handling och slut. Jag skriver en strukturerad recension med alla dess viktiga delar.
Jag kan söka fakta självständigt i en text och sammanfatta den. Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs. (t.ex. efter respons av kamrat eller lärare) Jag skriver en väl utvecklad recension som fångar nya läsare.
Tala/Lyssna
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller ett stycke i boken så andra förstår vad jag menar.
Jag kan återberätta längre berättelser eller en hel bok så att poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: