Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 7-9

Skapad 2014-08-13 15:22 i Laröds skola Helsingborg
Mat, miljö,ekonomi, hälsa i samverkan
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Från jord till bord med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi!

Innehåll

Mål och syfte med undervisningen

I Hem och konsumentkunskap kommer du att utveckla kunskaper om och förhoppningsvis ett intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.

Arbetet i hemmet är något som ständigt pågår. Resultatet av arbetet med till exempel en välsmakande måltid är kortvarig men på lång sikt är det arbetet avgörande för din hälsa och hur du mår.

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Mat måltider och hälsa

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Arbetssätt

Vid varje lektionstillfälle får du möjlighet att träna dig att ta initiativ och kreativt lösa och hantera olika uppgifter vid matlagning. Genom att använda ett undersökande, jämförande och reflekterande arbetssätt så kommer du att lära dig genom att göra.

Genom praktiskt arbete och diskussion tränar du även ditt handlag, samarbete, ansvar, självständighet och kritiskt tänkande. 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande i köket/klassrummet. Du ska visa dina kunskaper genom att vara aktiv på lektionerna genom att du planerar och tillagar måltider samt använder metoder, livsmedel och utrustning på ett funktionellt och säkert sätt.

Du ska kunna motivera varför du väljer som du gör i ditt arbete med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. 

Det kommer också bedömas hur ansvar tas för egna uppgifter men också hur era gemensamma uppgifter fördela i gruppen.


 

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris, Hemkunskap år 7-9

E
C
A
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Du gör det som krävs på ett ganska enkelt, men fungerande sätt. Du kan ge exempel på varför du gör som du gör
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Du gör det som krävs på ett fungerande sätt samt kan förklara varför du gör som du gör
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Du gör det som krävs på ett väl fungerande sätt. Du kan ge exempel på och motivera varför du gör som du gör
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem. Du kan på ett enkelt sätt förklara varför resultatet av uppgiften blev som det blev
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem. Du kan på ett tydligt sätt förklara varför resultatet av uppgiften blev som det blev
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem. Du kan på ett tydligt sätt, med flera exempel, förklara varför resultatet av uppgiften blev som det blev
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett enkelt sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett utvecklat sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett välutvecklat sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev. Du kan resonera om för och nackdelar med arbetssätt
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev. Du kan resonera utifrån ditt arbetssätt och ge förslag till förändringar
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hur man kan sätta ihop varierade och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hur man kan sätta ihop varierade och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hur man kan sätta ihop varierade och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: